Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ (CHAT): ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ #HELLAS 
Γιάννης K. Ανδρουτσόπουλος (Institut fur deutsche Sprache Mannheim) 
Postfach 101621, D-68016 Mannheim, Email:<androutsopoulos@ids-mannheim.de> 

Η ηλεκτρονική συνομιλία (chat) είναι ένας νεότευκτος τύπος επικοινωνίας μέσω υπολογιστή, που συνδυάζει χαρακτηριστικά άμεσης αλληλεπίδρασης (ταυτοχρονία, έλλειψη προσχεδιασμού, ανεπίσημη περίσταση) με τον γραπτό λόγο. Έρευνες σε διάφορες γλώσσες, έχουν δείξει ότι η ηλεκτρονική συνομιλία χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία προφορικότητας, γλωσσικής ποικιλότητας και γλωσσικού παιχνιδιού. Ειδικά σε δίγλωσσες κοινότητες, το chat καθώς και άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας χαρακτηρίζονται από πρακτικές αλλαγής κώδικα (code switching, δες Georgakopoulou 1997, Paolillo 1999). 

Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει την αλλαγή γλωσσικού κώδικα στον χώρο #hellas, ένα κανάλι με χρήστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εμπειρική βάση της εργασίας αποτελείται από 20 πρωτόκολλα με συνολική διάρκεια 17 ωρών, που συλλέχθηκαν με συμμετοχική παρατήρηση το 1999-2000, και συμπληρώνεται από συνομιλίες με επιλεγμένους χρήστες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το #hellas παρουσιάζεται ως "κοινότητα" με τακτικούς συμμετέχοντες που αναπτύσσουν κοινά αποθέματα γνώσης, θέματα συζήτησης και συμβάσεις επικοινωνίας. 

Η ανάλυση των αλλαγών από τα ελληνικά (που αποτελούν την γλώσσα-πλαίσιο) προς τα αγγλικά και τα γερμανικά, δείχνει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ξένες γλώσσες. Αγγλικά εκφωνήματα εμφανίζονται συχνότερα, χρησιμοποιούνται ανάμεσα σε κατοίκους Ελλάδας και καλύπτουν πολυάριθμες επικοινωνιακές λειτουργίες. Αντίθετα, γερμανικά εκφωνήματα χρησιμοποιούνται μόνο ανάμεσα σε κατοίκους Γερμανίας και έχουν σαφέστερες λειτουργίες, σηματοδοτώντας μεταξύ άλλων το ανήκειν στην ελληνογερμανική κοινότητα. Η χρήση τους συχνά συνοδεύεται από αρνητική αξιολόγηση εκ μέρους μη γερμανόφωνων Ελλήνων. Η ανάλυση δείχνει πώς οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν στοιχεία του γλωσσικού τους ρεπερτορίου με στόχο την αυτοπαρουσίαση και τη διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων στην ηλεκτρονική επικοινωνία. 

Αναφορές 
Georgakopoulou, Alexandra (1997). "Self-presentation and interactional alignments in e-mail discourse: the style- and code switches of Greek messages". In: International Journal of Applied Linguistics 7:2, 141-164. 
Paolillo, John (1999). "The Virtual Speech Community: Social Network and Language Variation on IRC". In: Journal of Computer Mediated Communication, 4:4. Online: http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue4/paolillo.html
 

 


 

<----- Αρχική

Φιλολογική επιμέλεια: Σοφία Νικολαΐδου terracomputerata AT gmail DOT com-  terracomputerata AT gmail DOT com