Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Εκπαίδευση από απόσταση
Η ελληνική πραγματικότητα


           GREEK UNIVERSITIES NET (GUNet)

  Tο έργο αποτελεί οριζόντια δράση 18 A.E.I. και 14 Τ.Ε.Ι. της χώρας και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η λειτουργία κόμβων πρόσβασης των τοπικών Ακαδημαϊκών δικτύων για παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής σε υψηλές ταχύτητες. Με την υλοποίηση του έργου θα αναβαθμισθούν και θα επεκταθούν σε όλα τα Ιδρύματα οι δυνατότητες διασύνδεσης με πολυμέσα και άμεσης διεθνούς επικοινωνίας με το INTERNET.
   

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π.)

  Tο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελεί καινοτόμο θεσμό στα ελληνικά εκπαιδευτικά χρονικά. Κύριος στόχος του Ε.Α.Π. είναι η από απόσταση παροχή εκπαίδευσης πανεπιστημιακού επιπέδου, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους πρωταρχικούς στόχους του Ε.Α.Π. περιλαμβάνεται επίσης η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.
  Η έδρα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου είναι στην Πάτρα. Για να παρακολουθήσει κανείς τον κύκλο σπουδών του θα πρέπει απλά να κατέχει απολυτήριο Λυκείου. Οι φοιτητές του καλούνται να επιλέξουν ορισμένες θεματικές ενότητες στα πλαίσια των σπουδών τους, οι οποίες αντικαθιστούν τα κλασικά μαθήματα των πανεπιστημιακών σπουδών. Το ανοιχτό πανεπιστήμιο παρέχει πιστοποιητικά παρακολούθησης και επιμόρφωσης (για έναν περιορισμένο αριθμό θεματικών ενοτήτων), πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης και τέλος διδακτορικά διπλώματα.
  Προσφέρονται προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους ακόλουθους τομείς:
   

  Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
  Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
  Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
  Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
   

Εκπαίδευση από απόσταση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Tο προτεινόμενο έργο είναι η διδασκαλία από απόσταση του προπτυχιακού μαθήματος "Εφαρμογές Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού με τη χρήση ΓΣΠ (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών)", το οποίο είναι κατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, του 9ου εξάμηνου, του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ.
   

Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

  Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του ΕΚΠΑ μέσω της δημιουργίας του ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ, ενός ολοκληρωμένου δικτύου τηλεματικής υψηλών ταχυτήτων και προηγμένων υπηρεσιών που θα καλύπτει τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Το ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο δικτυωμένο περιβάλλον εργασίας για τους φοιτητές και το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΚΠΑ, που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία, και άμεση πρόσβαση με πολλαπλά μέσα (φωνή, δεδομένα, εικόνα, video) σε πανεπιστημιακές, εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφόρησης.
   

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Παντείου Πανεπιστημίου

  Bασικοί στόχοι του ΚΕΚ Παντείου είναι:
  Η παροχή επιμόρφωσης - κατάρτισης στους τομείς των Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών.
  Η παραγωγή και ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών πακέτων (εκπαίδευση από απόσταση, τηλεματική, multimedia).
  Η εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτών που είναι απαραίτητοι για την στελέχωση των υπηρεσιών κατάρτισης στη χώρα μας.
   

  Εκπαίδευση από απόσταση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   Στα πλαίσια της ενέργειας «Προγράμματα Σπουδών από Απόσταση» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ)» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση πτυχιούχων με τις μεθόδους της Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΕΕΠΑ).
    

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου - Υπηρεσία Video On Demand

 

  H υπηρεσία αυτή λειτουργεί πιλοτικά. Παρέχεται προς στους χρήστες η δυνατότητα να παρακολουθούν μέσω του δικτύου αποσπάσματα βίντεο που έχουν ψηφιοποιηθεί και αποθηκευτεί σε έναν εξυπηρετητή ή ζωντανό βίντεο που ψηφιοποιείται σε πραγματικό χρόνο (π.χ. παρακολούθηση από απόσταση εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε χώρους του Πανεπιστημίου).
   

 

 

 

 


 

<----- Αρχική

 

Μικρή εισαγωγή στην εκπαίδευση από απόσταση


Διεθνής
διαδικτυογραφία
για την εξ'
αποστάσεως
εκπαίδευση


Sherry, L. (1996). Issues in Distance Learning. International Journal of Educational Telecommunications, 1 (4), 337-365.


Ένα σημαντικό κείμενο για την ανοικτή εκπαίδευση

Michael Graham Moore: Toward a theory of independent Learning and Teaching
1,3ΜΒ 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com