Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί 

 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία

2008-2013

e-learning

Β΄επίπεδο

Ημερομηνία Ενότητα  
1η επιμορφωτική συνεδρία
Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου.
Εργαλεία και υπηρεσίες web 2.0
Homework gmail - facebook - sch - youtube - twitter
2η επιμορφωτική συνεδρία
  Γνωριμία με  την τεχνολογία των εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0, τους εικονικούς κόσμους και τους χώρους κοινωνικής δικτύωσης: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι νέες κοινωνικές πρακτικές και το μέλλον της μάθησης.
Homework: Εγγραφή στην ομάδα ΚΣΕ Γλυφάδας - Δημοσίευση στον τοίχο - Συμπλήρωση προφίλ- ’σκηση TPS Think Pair Share
Διαβάστε επίσης:

Διαβάστε επίσης: Πόσοι φίλοι χωρούν στη ζωή μας;

Dunbar number

Κατ΄οίκον
3η επιμορφωτική συνεδρία 3.6 Κατακτήστε το πρόγραμμα παρουσιάσεων


2 (Χ15)

 

Διδαχθείτε από τους καλύτερους www.presentationzen.com www.edwardtufte.com/tufte/

αλλά αποφύγετε τις ακρότητες

1. Κλασική προσέγγιση

Παραδείγματα παιδαγωγικής αξιοποίησης

 

2. Κατευθυνόμενη ανακάλυψη

3. Δώστε τη δύναμη στους μαθητές

 

Κατ' οίκον: Εντυπωσιάστε μας!

http://office.microsoft.com/en-us/templates/

 

 

4η επιμορφωτική συνεδρία

Εισαγωγή στην τέχνη του ιστολογείν

 
5η επιμορφωτική συνεδρία

Εισαγωγή στην υπερλογοτεχνία

 

Τι εννοούμε με τον όρο "υπερκείμενο"; 

Περί συγγραφής και διαδικτύου

Hyperliterature. Τι 'ν' τούτο;  

Κυβερνολογοτεχνία Μια πρόκληση του μέλλοντος της Τιτίκας Δημητρούλια

Tα πίξελ δεν εκτόπισαν τις λέξεις

Πλανήτης Πρέσπα - ένα υπερλογοτεχνικό πείραμα--      

Χρήστου Δανιήλ: Προτάσεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη μέθοδο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Η χρήση του υπερκειμένου στη μελέτη της λογοτεχνίας

Χρήστου Δανιήλ: Μια εφαρμογή υπερκειμένου για τη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε πλαίσιο ΑεξΑΕ: Σολωμός-Καβάφης-Καρυωτάκης
 
Michael Joyce Shelley Jackson John Cayley
Robert Kendall  Stuart Moulthrop Deena Larsen
Young Hae Chang Yugo Nakamura Mark Amerika

Ιστοσελίδες Ελλήνων Συγγραφέων -Πύλη της Ελλ. Γλώσσας

 

 

Garivaldis, Iakovos. 2007. Ελληνόγλωσση Υπερλογοτεχνία της Διασποράς / Hyper-Literature of the Greek Diaspora. In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 601-612.
H μέθοδος του «link» και του «κλικ»

Ερευνητική ομάδα Ανοιχτή Λογοτεχνία - openLit

Η λογοτεχνία μεταναστεύει στο διαδίκτυο: Ανοιχτά ερωτήματα και νέα δεδομένα 26/9/02 pdf 90kb -δείτε την παρουσίαση

Δίκτυα και οθόνες - Βήματα προς μία νέα σχέση με το γραπτό λόγο

Η λογοτεχνία μπροστά στην πρόκληση του διαδικτύου -Μία μελέτη της αναγνωστικής συμπεριφοράς  απέναντι σε ένα λογοτεχνικό υπερκείμενο. pdf 87 kb Γιακουμάτου Τ. - Νικολαΐδου Σ.

Σοφία Νικολαΐδου Σενάρια λογοτεχνίας:  snikolai  

Ο Κ.Π. Καβάφης ταξιδεύει στο διαδίκτυο σενάριο

BBC schools Blast!

 
 
 
 
 
1η υποστηρικτική Ιδέες για την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου  
2η υποστηρικτική Υπερκειμενικές εφαρμογές στη λογοτεχνία Ελένη του Γ. Σεφέρη

Στο μυαλό του Δ. Σολωμού

3η υποστηρικτική Ιδέες για την αξιοποίηση του λογισμικού παρουσιάσεων Give me power
4η υποστηρικτική Δραστηριότητες με λογισμικά /εννοιολογικοί χάρτες  
5η υποστηρικτική Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας Google Earth Google
http://earth.google.com

Google Maps Google
http://maps.google.com
6η υποστηρικτική Δημιουργία διαγραμμάτων για το μάθημα της ιστορίας

Ιδέες για την αξιοποίηση του Λογιστικού φύλλου


7η υποστηρικτική Δραστηριότητες με το ιστολόγιο


 

 
Επεξεργασία εικόνας

Επεξεργασία ήχου

Επεξεργασία βίντεο
Centennia 1 Centennia Mathitis b Gymnas
  1 Centennia Kathigitis b Gymnas
     


Σημ.: Το υλικό βρίσκεται υπό συνεχή διαμόρφωση καθώς τα μαθήματα Β΄επιπέδου είναι σε εξέλιξη

Βιβλιογραφία:

Αβούρης, Ν. (2000): Εισαγωγή στην επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή, Δίαυλος, Αθήνα.

Βοσνιάδου Σ. Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές, Gutenberg, 2006

Κόμης, Β. (επιμέλεια) (2000). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Πρακτικά εισηγήσεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή. Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Μικρόπουλος Τ. (2000): Εκπαιδευτικό λογισμικό: Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων. Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Μακράκης Β. (2000): Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποκοδομιστική προσέγγιση, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα.

Νικολαΐδου Σ. & Γιακουμάτου Τ. (2001): Διαδίκτυο και Διδασκαλία, Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, εκδ. Κέδρος, 2001.

Papert, S. (1991): Νοητικές θύελλες. (μετάφραση Αίγλη Σταματίου) εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (1999). Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση. Τόμος Α'. Αθήνα: Έκδοση συγγραφέων.

Σολωμονίδου, Χ. (2001): Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Εκδ. ΚΩΔΙΚΑΣ, Θεσσαλονίκη.

Τζιμογιάννης, Α. (επιμέλεια). (1999). Πληροφορική και εκπαίδευση. Πρακτικά Πανελληνίου Συνδερίου. Ιωάννινα: Εκδόσεις Συλλόγου καθηγητών Πληροφορικής Ηπείρου.

Σχεδιασμός Διεπαφής

Marcus, A. (1992). Graphic design for electronic documents and user interfaces. NY: ACM Press.

Norman, D. (1993). Things that make us smart: Defending human attributes in the age of the machine. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. NY: Academic Press.

Winograd, T. (1996). Bringing design to software. NY: ACM Press.

Nardi, B.A. (Ed.). (1996). Context and consciousness. Activity theory and human-computer interaction. MIT press.

Nielsen, J. (1999). Designing web usability. Indianapolis, Indiana: New Riders Publishing.

Tufte, E. (2001). The visual display of quantitative information (2nd Ed.). Cheshire, CT: Graphics Press. 


 

<----- Αρχική

Οδηγίες


 Terra's blog


Επιμένετε
να επιμορφωθείτε;Έννοιες σχετιζόμενες με ΤΠΕ


Αναλυτικό γενικό μέρος

Αναλυτικό ειδικό μέρος

Αίτηση εγγραφής σε ΠΣΔ

Επιμορφωτικό υλικό ΠΑΚΕ Ιωαννίνων

Γλωσσάρι ΠΑΚΕ Θεσσαλίας

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com