Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Διαστάσεις

"ασφαλής περιοχή" διαστάσεις για οθόνες ανάλυσης 800 x 600:
Μέγιστο πλάτος = 760 pixels
Μέγιστο ύψος = 410 pixels (αποφεύγεται η κύλιση) 

Θεωρία του χρώματος

www.worqx.com/color

www.webwhirlers.com/colors/introduction.asp
 

Βρείτε το χρώμα σας και κυρίως συνδυάστε το σωστά!

www.colorschemer.com/online.html

www.ficml.org/jemimap/style/color/wheel.html

http://wellstyled.com/tools/colorscheme2/index-en.html

Τα ονόματα των χρωμάτων σε δεκαεξαδικό

www.w3schools.com/html/html_colornames.asp

Συμβολισμοί χρώματος

www.colormatters.com/brain.html

www.colorquiz.com

Σχεδιάζοντας για δυσχρωματικούς

www.iamcal.com/toys/colors/

http://colorfilter.wickline.org/


 

<----- Αρχική

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον
 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com