Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

 webliography
 

web design tips

www.lifeclever.com/tag/web-design

www.alvit.de/handbook/

www.markboulton.co.uk/index.php/journal/C107/

http://csszengarden.com/

dont's

www.un.org/events/workshop/dpi-unitar/2003/dreamweaver/bad-design.htm

www.jaydax.co.uk/tutorials/webdesign/badpageguide/badpgguide.html

www.ratz.com/featuresbad.html

free templates

www.oswd.org

www.steves-templates.com/templates.html

www.frontpage-templates.org

www.templatesbox.com 


 

<----- Αρχική

 

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον
 

 

Επικοινωνία:  terracomputerata AT gmail DOT com