Αρχαίο Θέατρο  Κουρίου

Λεμεσός Κύπρου

 Κατασκευάστηκε στον ύστερο 2ο αι. π.Χ με 3000 θέσεις.  Επισκευάστηκε το 2ο και 3ο αι. και προστέθηκαν 500 θέσεις.

Ανασκάφτηκε από τον Αντώνιο Τραυλό.
 


 

Επιστροφή σε Digital portfolios  
 

 


 

<----- Αρχική 

Χάρτης

Κατάλογος

  Σχεδιασμός ιστοσελίδας Τερέζα Γιακουμάτου