Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχοι:
Οργάνωση υλικού - συνδέσεις - διάταξη:
Δραστηριότητες μαθητών βάσει του υλικού:Συνδυασμός με άλλα συμβατικά μέσα:
Αναμενόμενες αλλαγές στο μοντέλο της διδασκαλίας και μάθησης:

 

 

 


 

<----- Αρχική

terracomputerata AT gmail DOT com