Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


Ελληνογαλλική σχολή “Jeanne d’ Arc”


24 - 25 Ιουνίου 2004

 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας

και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

διοργάνωση Ελληνογαλλική σχολή “Jeanne d’ Arc”

 

Αμφιθέατρο

Πέμπτη 24/06/04

9.00-9.30

 

Η ψηφιακή επανάσταση – μύθοι, φοβίες και ψήγματα αλήθειας

 

9.30 – 10.30

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ  για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας  – παρουσίαση διδακτικών προτάσεων

10.30 – 10.45

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

10.45 – 11.00

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

Εργαστήριο Η/Υ
11.00 – 12.00

 Workshop: Υποστηρικτικό υλικό στο Διαδίκτυο. Αναζήτηση – αξιολόγηση 
 

Αμφιθέατρο

Παρασκευή 25/06/04

9.00-9.30


Ιστοσελίδες για το μάθημα της λογοτεχνίας - παρουσίαση διδακτικών προτάσεων
 

9.30-10.30


Διδακτικά προβλήματα του μαθήματος της ιστορίας. Μπορούν να βοηθήσουν οι Η/Υ;  Διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της ιστορίας
 

10.30 – 10.45


ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

10.45 – 11.00

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

Εργαστήριο Η/Υ
11.00 – 12.00

Workshop: Υποστηρικτικό υλικό στο Διαδίκτυο.  Παιδαγωγική αξιοποίηση
 

 

 

 

Για τους πολύ μελετηρούς:

Εισηγήσεις και δημοσιεύσεις σε συνέδρια και περιοδικά

Προτάσεις διδασκαλίας με αξιοποίηση ΤΠΕ

Ιστοσελίδες λογοτεχνών

Συνεργατική μάθηση

Ενεργητική μάθηση

Η επίδραση των πολυμέσων και του διαδικτύου στη διδασκαλία μας. 

Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων 

Πώς θα έπρεπε να διδάσκεται η Ιστορία
 

 


 

 


 

<----- Αρχική

Διδακτικό υλικό σεμιναρίου

pdf
734 kb

Workshops

24 Ιουνίου

Κριτήρια αξιολόγησης

Φόρμα αξιολόγησης

25 Ιουνίου

Τύποι αρχείων εικόνας

Επεξεργασία εικόνας Ι

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com