Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

INDEX GENERALIS

1. Res


 

Bibliographica
Encyclopaediae
Lexica
Ars grammatica, generalia
Ars grammatica, historica
Ars grammatica, syntactica et stylistica
Ars grammatica, lingua vulgaris
Ars grammatica, linguae italicae
Ars metrica
Historia litteraria, generalia
Historia litteraria, collectanea
Historia litteraria, specialia, prosa oratio
Historia litteraria, specialia, poetica
Historia litteraria, specialia, scaenica
Historia litteraria, specialia, satyrica
Historia litteraria, specialia, rhetorica, paedagogica, critica litteraria
Ius Romanum
Palaeographia, Ars critica
Historia philologiae
Antiquitas superstes

 2. Textus, auctores (ordine chronologico)
#Textus, auctores (ordine alphabetico)

Collectanea et fragmenta

1. Litterae archaicae
 

generalia  Livius Andronicus   Ennius Naevius  Pacuvius
Lucilius
Inscriptiones, leges  Plautus Terentius  Cato Auctor ad Herennium

2. Aurea aetas: aetas Ciceroniana
 

Cicero:  Opera omnia  Orationes  Rhetorica  Philosophica   Epistulae  Poetica   Indices Studia generalia Varro  Caesar Sallustius  Nepos Lucretius  Catullus

3. Aurea aetas: aetas Augustea
 

Vergilius:  Opera omnia   Indices    Commentarii antiqui et vitae   Aeneis  Bucolica   Georgica  Studia generalia
Appendix Vergiliana
Horatius     Tibullus    
Propertius
Ovidius:   Opera omnia   Opera amatoria    Epistulae ex Ponto, Tristia    Fasti   Heroides   Metamorphoses  Opera minora, pseudo-Ovidius  Studia generalia
Livius  Pompeius Trogus (Iustinus)  Augustus  Vitruvius
Seneca rhetor

4. Argentea aetas
 

Valerius Maximus  Velleius Paterculus  Curtius Rufus Cornelius Celsus   Pomponius Mela  Phaedrus   Manilius
Seneca philosophus:  philosophica  tragica  apocolocyntosis  pseudo-Seneca
Petronius  Laus Pisonis  Lucanus Valerius Flaccus  Silius Italicus
 
Statius  Calpurnius Siculus  Persius  Iuvenalis Martialis  Columella Frontinus  Plinius maior  Quintilianus
Tacitus:   Opera omnia  Indices   Opera minora    Historiae   Annales    Studia generalia
Plinius minor  Suetonius
 

4. Saeculum II.

Fronto  Aulus Gellius Apuleius  Florus

5. Saeculum III. - V.
 

Aurelius Victor  Panegyrici Latini  Scriptores Historiae Augustae Ammianus Marcellinus Ausonius  Claudianus Rutilius Namatianus  Pervigilium Veneris
 

#Textus, auctores (ordine alphabetico)

Ammianus Marcellinus
Apuleius
Auctor ad Herennium
Aulus Gellius
Aurelius Victor
Augustus
Ausonius

Caesar
Calpurnius Siculus
Cato
Catullus
Cornelius Celsus
Cicero:  Opera omnia  Orationes  Rhetorica  Philosophica   Epistulae Poetica   Indices Studia generalia
Claudianus
Collectanea et fragmenta
Columella
Curtius Rufus

Ennius

Florus
Frontinus
Fronto

Gellius, vide s.v.: Aulus Gellius

Herennius, vide s.v.: Auctor ad Herennium
Historia Augusta, vide s.v.: Scriptores Historiae Augustae

Horatius

Inscriptiones, leges
Iustinus, vide: s.v.: Pompeius Trogus
Iuvenalis

Laus Pisonis
Leges, vide s.v.: Inscriptiones
Livius
Livius Andronicus
Lucanus
Lucilius
Lucretius

 Manilius
 Martialis

 

 Naevius
 Nepos

Ovidius:   Opera omnia   Opera amatoria    Epistulae ex Ponto, Tristia    Fasti   Heroides   Metamorphoses  Opera minora, pseudo-Ovidius  Studia generalia

Pacuvius
Panegyrici Latini
Persius
Pervigilium Veneris
Petronius
Phaedrus
Plautus
Plinius maior
Plinius minor
Pompeius Trogus (Iustinus)
Pomponius Mela 
Propertius

Quintilianus

Rutilius Namatianus

Sallustius
Scriptores Historiae Augustae
Seneca philosophus:  philosophica  tragica  apocolocyntosis  pseudo-Seneca
Seneca rhetor
Silius Italicus
Statius
Suetonius

Tacitus:   Opera omnia  Indices   Opera minora    Historiae   Annales    Studia generalia
Terentius
Tibullus

Valerius Flaccus
Valerius Maximus
Varro
Velleius Paterculus
Vergilius:  Opera omnia   Indices    Commentarii antiqui et vitae   Aeneis  Bucolica   Georgica  Studia generalia
Appendix Vergiliana
Vitruvius

 

 

 

 

 


 

<----- Αρχική

Επικοινωνία:  terracomputerata AT gmail DOT com