Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

Ακολουθούν κάποιες διευθύνσεις στις οποίες δεν μπορεί παρά να ανακαλύψετε το χάρτη που επιθυμείτε

 

Εθνική Βιβλιοθήκη Χαρτών  http://xeee.topo.auth.gr/index.html  

Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς  http://ekexxak.topo.auth.gr

Η μηχανή των χαρτών του National Geographic  http://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/maps 

 

Ιστορικοί χάρτες

EDU2 :Ιστορία http://www.wco.com/~ejia/EDU/history.htm#*COUNTRIES* 

Αναζήτηση χαρτών βάσει ημερομηνίας  http://ac.acusd.edu/History/WW2Index/picindexmapsi.html

Αρχαίοι χάρτες  http://www.postaprint.co.uk/

Αρχαίοι χάρτες http://www.carto.com/ 

Βιβλιοθήκη ιστοριών χαρτών  OSSHE http://darkwing.uoregon.edu/~atlas/ 

Βιβλιοθήκη χαρτών John R. Borchert  http://www-map.lib.umn.edu

Διδάσκοντας τη σύνδεση ιστορίας και χαρτών  http://www.emporia.edu/socsci/journal/link_map.htm  

Δωμάτιο χαρτών http://www.dcn.davis.ca.us/~feefhs/maps/indexmap.html  

Επιλογή ιστορικών χαρτών  http://perso.wanadoo.fr/gech/cart/cart_his.htm  

Επιλογή σπανίων χαρτών  http://www.libs.uga.edu/darchive/hargrett/maps/maps.html  

Επιλογή χαρτογραφικών διευθύνσεων   http://www.multimania.com/soshg/cartogra.htm  

Η συλλογή χαρτών της βιβλιοθήκης Perry-Castaneda   http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/Map_collection.html  

Ιστορία της χαρτογραφίας  http://feature.geography.wisc.edu/histcart/ 

Ιστορία της χαρτογραφίας  http://ihr.sas.ac.uk/maps/ 

Ιστορία των χαρτών http://ihr.sas.ac.uk/maps/ 

Ιστορικοί χάρτες    http://155.207.48.11/history/maps.htm 

Ιστορικοί χάρτες http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html  

Ιστορικοί χάρτες της βιβλιοθήκης James Ford Bell  http://www.bell.lib.umn.edu/historical/Hist.htm l

Μέσα στους χάρτες - Intercarto http://www.intercarto.prd.fr/ 

Ο κόσμος των χαρτών http://oddens.geog.uu.nl/ 

Οι χάρτες στην ιστορία (γαλλικά) http://perso.wanadoo.fr/gech/cart/cart_his.htm  

Παγκόσμιοι θεματικοί χάρτες  http://www.esri.com/base/data/online/wothselect.html 

Πανοραμική συλλογή χαρτών   http://lcweb2.loc.gov/ammem/pmhtml/panhome.html  

Περιοδικό για χάρτες και εξευρευνήσεις Mercator's World http://www.mercatormag.com 

Πηγή ιστορικών χαρτών  http://darkwing.uoregon.edu/~atlas/ 

Σπάνιοι χάρτες http://www.raremaps.com/resources.htm 

Συλλογή Ryhiner (Ελβετία) http://www.stub.unibe.ch/stub/ryhiner/ryhiner.html 

Συλλογή σπανίων χαρτών http://www.libs.uga.edu/darchive/hargrett/maps/maps.html  

Συλλογή της βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου  http://lcweb2.loc.gov/ammem/gmdhtml/gmdhome.html  

Συλλογή του ιστορικού ομίλου Oregon  http://www.ohs.org/collections/maps/maps.html  

Σύνδεσμοι χαρτών http://www.research.umbc.edu/~roswell/mipage.html  

Χάρτες   http://www.eduplace.com/ss/ssmaps/index.html  

Χάρτες και αναφορές  http://www.cgrer.uiowa.edu/servers/servers_references.html 

Χάρτες και άτλαντες ιστορικοί και σύγχρονοι http://globalgenealogy.com/mapsmain.htm 

Χάρτες σε μορφή word  http://www.multimania.com/jfbradu/cartesvect/index.htm 

Χαρτογραφικές εικόνες  http://www.iag.net/~jsiebold/carto.html 

Χειρόγραφα και χάρτες http://communication.ucsd.edu/bjones/Books/maps.html 

 

χάρτες κατά περιοχή

"Το βρεταννικό πρόγραμμα GIS"   http://www.qmw.ac.uk/~gbhgis 

Αμερική  1895  http://www.LivGenMI.com/1895.htm 

Ασίας χάρτες   http://www.askasia.org/image/maps/maps.htm 

Βρεταννικοί: historical  http://www1.pitt.edu/~medart/menuengl/mainmaps.html  

Ειδικοί χάρτες http://www.indstate.edu/gga/gga_cart/isucar20.htm 

Εξευρευνώντας τη Δύση με τον  Monticello:  http://www.lib.virginia.edu/exhibits/lewis_clark/home.html 

Η τέχνη της χαρτογράφησης http://portico.bl.uk/exhibitions/maps/overview.html 

Ιερουσαλήμ  http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00jb0 

Ιστορικοί και γενεαλογικοί χάρτες  http://www.borderart.com/index.htm 

Ιστορικοί χάρτες των ΗΠΑ http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/histus.html 

Ιστορικός Άτλας: Ευρώπη  http://darkwing.uoregon.edu/~atlas/europe/maps.html 

Κινούμενος χάρτης των συνόρων ΗΠΑ http://www.ac.wwu.edu/~stephan/48states.html 

Ολλανδοί χαρτογράφοι http://grid.let.rug.nl/~welling/maps/maps.html 

Παρίσι  http://www.columbia.edu/cu/arthistory/courses/parismaps/ 

Συλλογή χαρτών της Galleria delle Navi del Rettorato http://www.bo.astro.it/Musei-Universitari/carte.html  

Χάρτες Παρισιού gopher://gutentag.cc.columbia.edu/11/fun/pictures/art-history/  

Χάρτης του Λονδίνου 1827 http://www.bathspa.ac.uk/greenwood/home.html 

 

χάρτες κατά περίοδο

Ελληνικοί χάρτες συλλογή Perry-Castaneda http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/greece.html  

Η ρωμαική αυτοκρατορία το  120 π.Χ.  http://www.dalton.org/groups/Rome/RMap.html 

Ιστορικοί και πολιτικοί χάρτες  http://personal.redestb.es/naoero1968/ 

Ιστορικός άτλαντας του 20ου αι. http://users.erols.com/mwhite28/20centry.htm 

Ιστορικός άτλας της ύστερης αρχαιότητας http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/6200/regions.html 

Καταλανικός άτλαντας, XIVe s  http://www.bnf.fr/enluminures/manuscrits/man6.htm 

Μεσαιωνικοί χάρτες http://www.ukans.edu/kansas/medieval/graphics/maps/ 

Ουράνιος άτλας (1826)  http://www.stub.unibe.ch/stub/koenig/celestial.html 

Ουράνιος χάρτης  http://www.lhl.lib.mo.us/pubserv/hos/stars/welcome.htm 

Πανοραμικοί χάρτες 1847-1909 http://lcweb2.loc.gov/ammem/pmhtml/panhome.html 

Περιοδικός ιστορικός χάρτης Ευρώπης  http://homer.span.ch/~spaw1241/atlasfr.htm 

Χάρτες και κώδικες Ρωμαικοί   http://www.jmiller.demon.co.uk/ 

Χάρτες κλασσικής εποχής http://www.unc.edu/depts/cl_atlas/ 

Χάρτες κλασσικής εποχής: http://library.scar.utoronto.ca/Classicsc42/Halkidis/carto-geo.htm 

Χάρτες Ρωμαικής αυτοκρατορίας      http://www.dalton.org/groups/rome/RMaps.html 

Χάρτες http://www-oi.uchicago.edu/OI/DEPT/RA/ABZU/ABZU_SUBINDX_MAPS.HTML  

Χάρτης Αθηναικής συμμαχίας Πελοποννησιακού πολέμου.  http://www.uoregon.edu/~atlas/europe/static/map07.html 

Χάρτης αρχαίας Ελλάδας   http://library.advanced.org/10805/greekmap.html 

Χάρτης αρχαίας Ελλάδας   http://www.princeton.edu/~markwoon/Myth/myth-maps.html 

Χάρτης του Περσέα    http://www.perseus.tufts.edu/Help/PIP2/Atlas_Help.html 

 


 

Επιστροφή στους χάρτες

<----- Αρχική

 
Χάρτες μία εισαγωγή

Περισσότεροι χάρτες...


Ιστορικοί χάρτες της Ευρώπης

 

Επικοινωνία:terracomputerata AT gmail DOT com