Είναι λάθος.

Για να πλοηγηθεί κανείς στο διαδίκτυο πρέπει να έχει υπολογιστή και τα μέσα (τηλέφωνο ή χρήματα ή σύνδεση κτλ) για να συνδεθεί. Στις φτωχές χώρες λίγοι άνθρωποι έχουν τα μέσα αφού έχουν να επιλύσουν βασικότερα ζητήματα επιβίωσης. Το ψηφιακό χάσμα υπάρχει.