Είναι λάθος

γιατί καθένας μπορεί να δημοσιεύσει ό,τι θέλει και όπως θέλει στο διαδίκτυο. Έτσι, είναι δυνατό να συναντήσουμε παθολογικούς ψεύτες ή ανθρώπους που έχουν λανθασμένες πληροφορίες και τις διαδίδουν. Για να θυμηθούμε και τον Richard Dreyfous "Είναι φοβερό το ότι κάποιος που δεν είναι κανένας, μπορεί να βάλει σε κυκλοφορία οποιαδήποτε πλάνη χωρίς καν σκέψη για ευθύνες με τη βοήθεια αυτού του φρικτού, δυσανάλογα ισχυρού μέσου επικοινωνίας".
Οφείλουμε να ερευνούμε για την αλήθεια των κειμένων, για την ταυτότητα του συγγραφέα της ιστοσελίδας  και όσο αυτό είναι δυνατό να διασταυρώνουμε τις πληροφορίες.