Είναι σχεδόν αλήθεια.

Το Ιντερνετ είναι σαν ένας τεράστιος ιστός αράχνης που ενώνει όλους τους υπολογιστές του κόσμου. Μέσα σ’ αυτό τον ιστό βρίσκει κανείς εκατομμύρια ιστοχώρων (sites) και μέσα σε καθένα ιστοχώρο υπάρχουν συνήθως πολλές σελίδες. Ωστόσο, δεν είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο αυτό όλοι οι υπολογιστές του κόσμου. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet) δεν δυνατή για όλο τον κόσμο ούτε χρήσιμη για όλο τον κόσμο.