Είναι λάθος

Το διαδίκτυο δεν ανήκει σε κανένα, είναι ένα τεράστιος ιστός που ενώνει τους χρήστες των υπολογιστών που επιθυμούν να συνδεθούν.