Είναι αλήθεια.

Πολλές φορές, στο Διαδίκτυο βρίσκει κανείς φωτογραφίες ή εικόνες που μπορούν να σοκάρουν τον καθένα. Εάν το Διαδίκτυο αποτελεί μία απεικόνιση των ενδιαφερόντων της ανθρωπότητας τότε όλα εξηγούνται εύκολα. Συνήθως ο βασικότερος λόγος για την ύπαρξη αυτών των φωτογραφιών είναι οικονομικός.