Είναι αλήθεια

Το διαδίκτυο γεννήθηκε το 1969. Ο αμερικάνικος στρατός αποφάσισε να δημιουργήσει ένα δίκτυο υπολογιστών με το οποίο θα μπορούσε να επικοινωνεί σε περίπτωση πολέμου. Τα πανεπιστήμια πολύ γρήγορα δέχτηκαν να μπουν σ' αυτό το παιγνίδι. Το 1986 δημιουργήθηκε το πρώτο δίκτυο που ένωνε όλα τα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Αργότερα ακολούθησε η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος και το Internet μπήκε και στα σπίτια μας.