Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

 Τα παράπονά σας στο δήμαρχο / βουλευτή*

 

Τι επιδιώκουμε;

Να δημιουργήσουμε πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας που ευνοούν τη μάθηση, καθώς αποκτούν νόημα και σημασία για τους μαθητές.

Να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές, καταργώντας το παραδοσιακό σχήμα διδασκαλίας που προϋποθέτει καθηγητή-εισηγητή και μαθητές-ακροατές. Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από μια δυναμική διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, συγκροτούν ομάδες και συνεργάζονται, ερευνούν τις πηγές, τις επεξεργάζονται και τις κρίνουν, αυτενεργούν, αναπτύσσουν πρωτοβουλία.

Να εντάξουμε τη χρήση του διαδικτύου στη διδασκαλία, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον μιας διαπολιτισμικής πλέον κοινότητας.

Να αναπτύξουμε τη διερευνητική μάθηση.

Να εξοικειώσουμε τους μαθητές με νέους τρόπους οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης.

Να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον το μαθητών δημιουργώντας ένα πιο ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον.

Ειδικά:

Οι μαθητές ασκούνται στην έρευνα και την αξιολόγηση των πηγών του διαδικτύου που αφορούν την κοινότητα στην οποία ζουν.

Ασκούνται στην επιλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο.

Συζητούν τα προβλήματα της πόλης τους και συντάσσουν, μετά από συζήτηση, έρευνα των πηγών και προσωπική κρίση, επιστολή που απευθύνουν στο δήμαρχο\βουλευτή της περιοχής τους. Συνεπώς, ασκούνται στην παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου με ονομασμένο αποδέκτη και συγκεκριμένο θέμα, σε δοσμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Φροντίζουν, ώστε να ακολουθήσουν τους κανόνες του επιστολικού λόγου, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα και τη θέση του προσώπου, στο οποίο απευθύνονται. Οργανώνουν με λογικό τρόπο τη σκέψη τους, για να καταλήξουν με πειστικό τρόπο στο αίτημά τους.

Εξοικειώνονται με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου κατά την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου.

Εξοικειώνονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ιδιαιτεροτήτων του. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσφέρει στον ηλεκτρονικό αποστολέα τη δυνατότητα να απευθύνεται άμεσα σε πρόσωπα που κατέχουν υψηλές θέσεις στην κοινωνική ιεραρχία, χωρίς την παρέμβαση της γραφειοκρατίας. Βέβαια, η «δημοκρατία του μέσου» δεν αναιρεί τους κανόνες της επικοινωνίας και το ύφος που αυτοί υπαγορεύουν κάθε φορά.

Στο εργαστήριο:

Παραγωγή προσχεδιασμένου προφορικού λόγου-συζήτηση: 1 διδακτική ώρα:

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν, με την καθοδήγηση του διδάσκοντα, συγκεκριμένες εργασίες. Συζητούν, με βάση την προσωπική τους εμπειρία τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η περιοχή τους στο διαδίκτυο, τα προβλήματα της περιοχής/του σχολείου τους. Πώς τα αξιολογούν; Τα χωρίζουν σε κατηγορίες και τα τοποθετούν σε αξιολογική κλίμακα από το σημαντικότερο προς το λιγότερο σημαντικό. Κατά πόσον η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επηρεάσει τον τόπο τους;

Παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου: 2 διδακτικές ώρες.

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν, με την καθοδήγηση του διδάσκοντα, να συντάξουν την επιστολή που θα απευθύνουν στο δήμαρχο\βουλευτή της περιοχής τους. Τι θέλουν να του πουν; Επιλέγουν τα ζητήματα που επιθυμούν να θίξουν. Σε τι ύφος θα του απευθυνθούν; Πώς θα συστηθούν; Με ποιον τρόπο θα οργανώσουν την επιστολή τους; Τι απορίες έχουν σχετικά με τη διεύρυνση; Με ποιον τρόπο θα διατυπώσουν τα ερωτήματά τους; Πώς εκτιμούν το γεγονός ότι μπορούν να απευθυνθούν με τόσο άμεσο τρόπο στην αρχή της πόλης; Θα μπορούσαν με την ίδια ευκολία να απευθυνθούν στο ίδιο πρόσωπο, αν δε χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία; Γιατί; Σε ποιες περιπτώσεις κρίνουν ότι η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι αποτελεσματικότερη; Τι προσθέτει η προσωπική επαφή; Μπορούν να παρουσιάσουν συστηματικά σε έναν πίνακα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο αυτών διαφορετικών τρόπων διαπροσωπικής επαφής;

                 

 * Το συγκεκριμένο σενάριο βασίστηκε σε μία ιδέα της Σοφίας Νικολαΐδου.

 


 


 

<----- Αρχική

 

 

 

 

 

 

 

  Σχεδιασμός ιστοσελίδας Τερέζα Γιακουμάτου