Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ

 

Ομάδα Peter Bruegel (c.1525-1569)

 

Θα παρουσιάσετε το έργο του Peter Bruegel  

 

Η θεματολογία του περιστρέφεται γύρω από σκηνές από τη ζωή των αγροτών. Ζωγράφισε χωρικούς να γλεντάνε, να γιορτάζουν και να δουλεύουν, ακολουθώντας τη συνήθεια της εποχής να θεωρούνται οι χωρικοί πρόσωπα κωμικά. Τα πρώιμα χρόνια ζωγραφίζει πολυπληθή πανοράματα, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής του το ύφος του αλλάζει και ζωγραφίζει μεγαλύτερες και τολμηρότερες μορφές. Η ζωγραφική αλλά και η πνευματική του επίδραση στη φλαμανδική ζωγραφική υπήρξε ανυπολόγιστη.

Εντοπίστε τα κύρια χαρακτηριστικά της τέχνης του.

Επιλέξτε αντιπροσωπευτικά έργα του και ετοιμαστείτε για μία παρουσίαση του έργου του στην ολομέλεια της τάξης σας.

Θα επισκεφθείτε τις διευθύνσεις:

http://www.artchive.com/artchive/B/bruegel.html

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/bruegel/

http://www.topofart.com/1bruegel.htm

http://gallery.euroweb.hu/html/b/bruegel/pieter_e/painting/index.html

 όπου θα αναζητήσετε έργα του

 

 Μνημειακός ηθογραφικός πίνακας, είναι « ο Χωριάτικος Γάμος» 1568 που θυμίζει τις παραδόσεις των Κάτω Χωρών και ίσως συμβολίζει τη Λαιμαργία. (Αντιπαραβολή με Γάμο της Κανά,1562 του Βερονέζε)

 Μεγεθύνετε τον πίνακα και αφού παρατηρήσετε σχολιάστε τη θεματολογία του, τις ηθογραφικές του λεπτομέρειες, τις εκφράσεις των προσώπων, τα χρώματα, τη σύνθεση.

 Μπορείτε να εντοπίσετε τη νύφη και το γαμπρό;

 

Επιστροφή σε ομάδες Αναγέννησης

 

 

 


 

<----- Αρχική

 
 terracomputerata AT gmail DOT com