Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
Σήμερα 14/1 ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας της Εκπαιδευτικής πύλης του Υπουργείου Παιδείας.
Μπορείτε  να την επισκέπτεστε στη διεύθυνση www.e-yliko.gr .

Η δημοσίευση ψηφιακού υλικού αποσκοπεί κυρίως στην παιδαγωγική υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών ώστε να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης για τους μαθητές. Το δημοσιευμένο Εκπαιδευτικό Υλικό έχει παραχθεί από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με τη δημοσίευση ψηφιακού υλικού επιδιώκονται :
α) η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον εμπλουτισμό της «Πύλης» με χρήσιμο διδακτικό υλικό
β) η διάχυση-αξιοποίηση αξιόλογων εργασιών των εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια
γ) η εμπλοκή εκπαιδευτικών και μαθητών σε διασχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το περιεχόμενο του ψηφιακού υλικού της «Εκπαιδευτικής Πύλης» αναφέρεται τόσο σε διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν το εργαστήριο και τα κλασσικά παιδαγωγικά μέσα όσο και σε προσεγγίσεις που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» (ΤΠΕ) στο σχολικό περιβάλλον.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Προτάσεις διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, με την παιδαγωγική αξιοποίηση του σχολικού εργαστηρίου Η/Υ στα Δημοτικά, Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια και ΤΕΕ καθώς και με τη χρησιμοποίηση του Διαδικτύου στο σχολικό περιβάλλον.
2. Άρθρα σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών και εμπειρίες από τη διδακτική πράξη,
3. Χρήσιμες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο (ελληνικές και ξενόγλωσσες) με πληροφορίες και σχόλια για το περιεχόμενό τους
4. Εκπαιδευτικό λογισμικό. παρουσιάσεις εκπαιδευτικών λογισμικών καθώς και βοηθητικών προγραμμάτων.

Ελπίζουμε να υποστηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών και να αποτελέσει μία επιπλέον υπηρεσία του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου προς την εκπαιδευτική κοινότητα.

 

 

 


 

<----- Αρχική

  terracomputerata AT gmail DOT com