Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

Ενας στους δύο με κινητό, ένας στους πέντε με υπολογιστή.

* Πανελλαδική έρευνα για τη χρήση υπολογιστών, Internet και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα

 

ΣΠ. ΚΤΕΝΑΣ

Ενας στους δύο Ελληνες σήμερα κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου, ένας στους πέντε χρησιμοποιεί προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένας στους δέκα «σερφάρει» στο Internet. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πανελλαδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας παρουσιάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο Ανάπτυξης, παρουσία του αρμόδιου υπουργού κ. Ακη Τσοχατζόπουλου. Ο τελευταίος, αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας, επεσήμανε την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε συνδυασμό με την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών διείσδυσης και χρήσης των τεχνολογιών αυτών στην Ελλάδα προκειμένου να προωθηθεί η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ιδιαίτερη έμφαση ωστόσο έδωσε ο κ. Τσοχατζόπουλος στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων που προκύπτουν από τις μεγάλες διαφορές οι οποίες εμφανίζονται στην πρόσβαση στο Internet (Διαδίκτυο) διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού ανάλογα με το επίπεδο εισοδήματος, το επίπεδο εκπαίδευσης κτλ. Τέλος, τόνισε την ανάγκη να αρθούν οι περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες στη χρήση του Διαδικτύου.

Ας επιχειρήσουμε όμως να φωτίσουμε ορισμένα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η συγκεκριμένη έρευνα. Μεταξύ αυτών είναι:

Πρώτον, το ποσοστό χρηστών του Διαδικτύου ξεπέρασε για πρώτη φορά το 10% του πληθυσμού (άνω των 15 ετών) στο πρώτο εξάμηνο του 2001 ενώ αναμένεται να υπερβεί το 12% στο τέλος του έτους. Πρέπει να σημειωθεί ότι έγκυροι διεθνείς εξειδικευμένοι οίκοι προέβλεπαν πως η Ελλάδα θα φτάσει στο επίπεδο αυτό το 2004.

Δεύτερον, στη διάρκεια ενός εξαμήνου η χώρα μας κέρδισε 3 ποσοστιαίες μονάδες στη χρήση του Internet. Αυτό οφείλεται στη σημαντική επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού αύξησης των χρηστών που για το τρέχον έτος αναμένεται να υπερβεί το 60% έναντι 33% κατά το προηγούμενο έτος.

Τρίτον, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η διείσδυση των τεχνολογιών αυτών εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη στις ηλικίες 15-24 ετών (ένας στους δύο νέους χρησιμοποιεί προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένας στους τέσσερις χρησιμοποιεί Internet σήμερα). Ταυτόχρονα εντοπίζεται ισχυρή προδιάθεση τόσο για αγορά προσωπικού Η/Υ όσο και για διασύνδεση με το Internet στο άμεσο προσεχές διάστημα. Η τάση αυτή δημιουργεί μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική δυναμική.

Τέταρτον, παρά τη σημαντική πρόοδο που επιτελείται, η χώρα μας βρίσκεται ακόμη σημαντικά πίσω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε ό,τι αφορά τη χρήση προσωπικού Η/Υ και Internet. Αντιθέτως ικανοποιητική είναι η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου προσεγγίζεται ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Πέμπτον, αν διατηρηθούν οι ίδιοι ρυθμοί αύξησης τότε το 2004 αναμένεται ο ρυθμός διείσδυσης του Internet στην Ελλάδα να φτάσει το 50% έναντι 66% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εξέλιξη που οδηγεί σε σύγκλιση στον τομέα αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν προωθηθεί, όπως αναμένεται, κατά το διάστημα αυτό και η τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας (χρήση Internet μέσω κινητού), τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για πλήρη εναρμόνιση των σχετικών ποσοστών.

Εκτον, διαπιστώνονται μεγάλες περιφερειακές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της χώρας καθώς και ενδοπεριφερειακές ανισότητες στη χρήση προσωπικού Η/Υ και Internet.

Εβδομον, σημαντική είναι και η υστέρηση που εμφανίζουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-5 άτομα) σε σχέση με τις μεγαλύτερες.

Ογδοον, το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα για τη χρήση προσωπικού Η/Υ και Internet (ένας στους δύο Ελληνες με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης χρησιμοποιεί Η/Υ ενώ η αντίστοιχη αναλογία σε όσους έχουν στοιχειώδη εκπαίδευση είναι ένας στους 50).

Ενατον, το ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό ατόμων με κατώτερη εκπαίδευση (37%), εκ των οποίων το 86% ανήκει στην ηλιακή κατηγορία άνω των 45 ετών, δείχνουν ότι υπάρχει ένας δομικός ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη αυτή τη στιγμή του Internet στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα τονίζεται η αναγκαιότητα της βελτίωσης του εκπαιδευτικού επιπέδου για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

Δέκατον, γενικότερα κρίσιμοι χώροι δράσης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας είναι ο χώρος της εκπαίδευσης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ας σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία VPRC σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του e-Business Forum. Το forum αυτό είναι ένας μηχανισμός διαβούλευσης για την εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας που έχει συστήσει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η έρευνα βασίστηκε στο μεγαλύτερο σε μέγεθος δείγμα που έχει συλλεχθεί για σχετικά θέματα στην Ελλάδα (6.095 άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών) και καλύπτει όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων του Ιονίου και του Αιγαίου.

 

 


 

<----- Αρχική

ΤΟ ΒΗΜΑ, 02-12-2001
Κωδικός άρθρου: B13432D101 

 

 

 

 

 

Φιλολογική επιμέλεια: Σοφία Νικολαΐδου terracomputerata AT gmail DOT com-  terracomputerata AT gmail DOT com