Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Τα επαγγέλματα της Άνω Σύρου

Σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο του 1910, υπήρχαν 1435 εγγεγραμμένοι άνδρες εκλογείς.

Με "ενεστώσα διαμονή" έκτος Σύρας αναφέρονται 9 στην Κωνσταντινούπολη, 6 στην Αθήνα, 1 στο Λαύριο και στην Πάτρα. Έχουμε, λοιπόν σύμφωνα με την καταμέτρηση του Μ. Ελευθερίου στο "Ενθύμιον Σύρου", εκδόσεις Γνώση,1993:

Αγγειοπλάστες 12,

Άδαμαντοπώλες 2

Ακροβάτες 1,

Αλιείς 11,

Αξιωματικοί 1,

Αρτοποιοί 6,

Αρτοπώλες 3,

Ασβεστοποιοί 1,

Αστυνομικοί κλητήρες 1,

Βιβλιοδέτες 1,

Γεωργοί 764 (το 52% του ανδρικού πληθυσμού),

Γεωργοποιμένες 1,

Γραφείς 1,

Δημοσιογράφοι 1,

Διδάσκαλοι 5,

Δικηγόροι 3,

Δικολάβοι 3,

Έδωδιμοπώλες 1,

Ειρηνοδίκες 1,

Εισπράκτορες 1,

Έμβαλωματήδες 1,

Έμποροι 4,

Έργάτες 46,

Εργατικοί 2,

Εφαρμοστές 1,

θαλαμηπόλοι 1,

θαμνοκόπτες 2,

Καθεκλοποιοι 4,

Καλαφάτες 2,

Καραγωγείς1,

Καφεπώλες 15,

Κελευστές 1,

Κηπουροί 9

Κουρείς 9,

Κρεοπώλες 28,

Κτηματίες 6,

Κτίστες 3,

Λεπτουργοί 23,

Λιθογράφοι 5,

Λιθοξόοι 1,

Λιθοτόμοι 6,

Μάγειροι 1,

Μακαράδες 1,

Μακαραδοποιοί 1,

Μαραγκοί 1,

Μαρμαρογλύπτες 1,

Μεταπράτες 1,

Μηχανικοί 7

Μηχανουργοί 1,

Μουσικοί 6,

Ναύτες 1,

Ναυτικοί 7,

Νομομηχανικοί 1,

Ξυλουργοί 32,

Όδοντίατροι 3,

Όπωροπώλες 4

Οψοπώλες 4,

Πιλοποιοί 2,

Πιλοπώλες 1,

Πλοίαρχοι 1,

Ράφτες 106,

Έμποροράφτες 3,

Σανδαλοποιοί 76,

Σιδηρουργοί 7,

Σκυτοτόμοι 1,

Σοβατζήδες 3,

Σπουδαστές 1,

Στρατιώτες 9,

Στρατιωτικοί 1,

Ταπετσιέρηδες 3,

Ταχυδρόμοι 1,

Τηλεγραφητές 2,

Τυπογράφοι 12,

Υπάλληλοι 19,

Εμποροϋπάλληλοι 3,

Ταχυδρομικοί υπάλληλοι 1,

Τηλεγραφικοί υπάλληλοι 2,

Δικαστικοί υπάλληλοι 1,

Υπηρέτες 1,

Ύπογραμματείς Πρωτοδικών 1,

Υποδηματοποιοί 33,

Φανοποιοί 4,

Φαρμακοποιοί 3,

Φοιτητές 2,

Φοιτητές Νομικής 2,

Φροντιστές 1,

Χρυσοχόοι 3,

Χρωματοποιοί 1,

Χωροφύλακες 1,

Ωρολογοποιοί 2.


Επιστροφή στην Ιστορική δημογραφία 

 


 

<----- Αρχική

kkkkkkk

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com