Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Εκλογικός κατάλογος χωριών 1914

Σε ξεχωριστό Εκλογικό Κατάλογο, του 1914, που περιλαμβάνει τα χωριά Βάρη, Γαλησσά, Μάννα, Πάγο και Ποσειδώνια, υπάρχουν 599 άνδρες εκλογείς καθολικοί το θρήσκευμα. *Απ' αυτούς, οι 536 δηλώνουν ως επάγγελμα γεωργοί, δηλαδή το 89,5%. Τα επαγγέλματα των υπολοίπων 63 εκλογέων είναι:

Αλιείς 4,

Αρτοπώλες 2,

Διδάσκαλοι 1,

Εμποροϋπάλληλοι 1,

Εργάτες 8,

Καραγωγείς 1,

Καφεπώλες 1,

Κελευστές 1,

Κηπουροί 19,

Κουρείς 1,

Κτίστες 4,

Λιθογράφοι 1,

Λιθοτόμοι 1,

Ξυλουργοί 4,

Οψοπώλες 1,

Παντοπώλες 1,

Ράφτες 4,

Σανδαλοποιοί 5,

Υποδηματοποιοί 1,

Χημικοί 1,

Χωροφύλακες 1.


Επιστροφή στην Ιστορική δημογραφία 
 

 


 

<----- Αρχική

kkkkkkk

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com