ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Back to menu

Checkpoint 2

Checkpoint 4

 

 

 

 

3. Επιτυγχάνει τους στόχους της η ιστοσελίδα;

 

Μία ιστοσελίδα που δηλώνει ξεκάθαρα τους στόχους της αλλά δεν τους εκπληρώνει είναι άχρηστη.

 

 

Ξεκινήστε ελέγχοντας μία από τις σελίδες ενός δικτυακού τόπου.

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες και αποφασίστε εάν μάθατε όσα έπρεπε. Υπάρχουν διαγράμματα ή εικόνες; Σας βοηθούν να καταλάβετε καλύτερα;

 

 

 

Checkpoint 4