ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Back to menu

Checkpoint 4

Checkpoint 6

 

 

 

5. Μπορούμε να ελέγξουμε τις πληροφορίες;

 

Καθώς διαβάζετε μία ιστοσελίδα είναι πολύ εύκολο να πιστέψετε ότι είναι ακριβής επειδή περιέχει πολλές πληροφορίες σωστά παρουσιασμένες.

 

 

Δυστυχώς αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια. Το διαδίκτυο δεν διαθέτει μία ομάδα που ελέγχει το περιεχόμενο για την ακρίβειά του.

Επομένως την επαλήθευση θα πρέπει να την κάνετε μόνοι σας!

books and journals

Μία ιστοσελίδα με έγκυρο περιεχόμενο θα πρέπει να σας διευκολύνει στον τρόπο επαλήθευσής του.

 

Μπορεί π.χ. να περιλαμβάνει βιβλιογραφία ή δεσμούς σε άλλους δικτυακούς τόπους που συμφωνούν με τα γραφόμενα.

 

 

 

Θα πρέπει πάντοτε να ελέγχετε:

1. Ότι ο συγγραφέας είναι αυτός που δηλώνεται More button

 

 

 

2. Εάν κάποιος άλλος συμφωνεί με τις θέσεις

 

 

3. Εάν σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστεMore button

 

Checkpoint 6