ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Back to menu

Checkpoint 6

Checkpoint 8

 

 

 

7. Μήπως οι πληροφορίες περιλαμβάνουν προκαταλήψεις;

Συχνά υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αντίληψης των δεδομένων.

 

Half a glass of water

Ας φανταστούμε ένα ποτήρι με νερό ως το μέσον του.

Πως θα το περιέγραφαν δύο διαφορετικά άτομα;

 

It's half empty

Για άλλους είναι μισογεμάτο, για άλλους μισοάδειο.

Lara talking
Και οι δύο απόψεις είναι σωστές. Είναι ο τρόπος που το λέμε που κάνει τη διαφορά.

 

Προκατάληψη διαπιστώνουμε όταν κάποιος διατυπώνει μία θέση με τέτοιο τρόπο ώστε να μας κάνει να πιστέψουμε κάτι συγκεκριμένο.More button
 Οι πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο μπορεί να περιλαμβάνουν προκαταλήψεις. Για να βοηθηθείτε θα πρέπει να συνεκτιμήσετε τους λόγους δημιουργίας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

 

Θέλουν να κατευθύνουν της σκέψη σας ή σας παρέχουν πληθώρα πληροφοριών και σας αφήνουν να αποφασίσετε;

Balancing

Μία σωστή ιστοσελίδα θα πρέπει να μας δίνει μία ισορροπημένη θέση για ένα ζήτημα.

Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις πολλών ανθρώπων για το ζήτημα πριν παρουσιάσει την άποψη του συγγραφέα.

 

Checkpoint 8