Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

Ο Σεφέρης γνώρισε – και λόγω του επαγγέλματός του – τον τρόπο που δρουν όσοι ορίζουν τις τύχες
των ανθρώπων σ’ έναν πόλεμο· εκμεταλλεύονται την πίστη τους στα ιδανικά και τους χρησιμοποιούν,
για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Αλλά η σοφία του Τεύκρου ακούγεται στους τελευταί-
ους στίχους και σαν προφητεία, που μοιραία αγγίζει τον καθένα μας, ιδιαίτερα σήμερα 


 


 

 


 

<----- Αρχική
Ελένη

Γραμματολογικά

Α. Η συλλογή

Β. Ιστορία Κύπρου

Γ. Το μυθικό υπόστρωμα


Ανάλυση περιεχομένου

σχολ. 1

(σχολ.2)

στιχ. 6

στιχ.14

στιχ. 17-18

στιχ. 19

στιχ. 20

στιχ. 47

στιχ. 52

 


Τεχνική

Α. Μυθική μέθοδος

Β. Χρόνος του ποιήματος


 
Γιώργος Σεφέρης, "Ελένη"


Σεφέρης


Φάκελος Σεφέρη

 

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com