Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

και τα μάτια με τα μεγάλα βλέφαρα,

πρβλ. ελικοβλέφαρη, βαθύζωνη - μία ένδειξη ότι η Ελένη ταυτίζεται με την Κίρκη

Α. Πορτρέτο γυναίκας, εγκαυστική σε ξύλο φτελιάς 54-68 π.Χ., Βρετανικό Μουσείο Β. Σπάραγμα πορτρέτου γυναίκας, τέμπερα σε ξύλο φτελιάς, 117-138 μ.Χ., Βρετανικό Μουσείο
 
Γ. Κόρη, 117-161 μ.Χ εγκαυστική σε λινό, Αθήνα  

 

  


 


 


 

 


 

<----- Αρχική
Ελένη

Γραμματολογικά

Α. Η συλλογή

Β. Ιστορία Κύπρου

Γ. Το μυθικό υπόστρωμα


Ανάλυση περιεχομένου

σχολ. 1

(σχολ.2)

στιχ. 6

στιχ.14

στιχ. 17-18

στιχ. 19

στιχ. 20

στιχ. 47

στιχ. 52

 


Τεχνική

Α. Μυθική μέθοδος

Β. Χρόνος του ποιήματος


 
Γιώργος Σεφέρης, "Ελένη"


Σεφέρης


Φάκελος Σεφέρη

 

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com