Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 


 

Quod bonum, felix faustumque sit!

A B C D E F G H I J K L M N O P
A
Abiit, excessit, evasit, erupit.
Εφυγε, διέφυγε και εξαφανίστηκε
Cicero, In Catilinam)
Ab ovo usque ad mala.
Από το αυγό ως το μήλο (από την αρχή ως το τέλος)
Horatius, Ars poetica)
Accipere quam facere praestat injuriam.
Καλύτερα να υπομένεις την αδικία παρά να τη διαπράττεις.
Cicero, Tusculanae disputationes)
Acta est fabula, plaudite!
Τέλος της παράστασης, χειροκροτήστε!
Suetonius, Vitae Caesarum, Divus Augustus.)
Ad Kalendas Graecas.
Στις ελληνικές καλένδες (ανύπαρκτες)
Suetonius, Vitae Caesarum, Divus Augustus. )
Ad nocendum potentes sumus.
Εχουμε τη δύναμη για το κακό.
Seneca Philosophus, De ira)
Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur.
Λέγεται ότι για τον άρρωστο υπάρχει ελπίδα όσο υπάρχει ζωή.
Cicero, Ad Atticum)
Aequam memento rebus in arduis servare mentem.
Να θυμάστε όταν το μονοπάτι της ζωής γίνεται απότομο να διατηρείτε το πνεύμα σας ίσο.
Horatius, Carmina)
Aliena nobis, nostra plus aliis placent.
Μας αρέσουν τα ξένα πράγματα, το ίδιο και των άλλων.
Publilius Syrus)
Aliis si licet, tibi non licet.
Αν και επιτρέπεται στους άλλους δεν επιτρέπεται σε σένα.
Terentius, Heautontimorumenos. Cf. quod licet Iovi, non licet bovi and duo cum faciunt idem, non est idem.)
Amicus certus in re incerta cernitur.
Ο καλός φίλος στις δυσκολίες φαίνεται
(Ennius, quoted by Cicero.)
Amicus curiae
(Αγνωστος)
Amicus verus est rara avis.
Ο καλός φίλος είναι ένα σπάνιο πτηνό.
(Αγνωστος)
Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur.
Επιλέξαμε να αγαπήσουμε, όχι να σταματήσουμε να αγαπάμε.
Publilius Syrus)
Amor et melle et felle est fecundissimus.
Ο έρωτας είναι γεμάτος μέλι και δηλητήριο
Plautus, Cistellaria)
Amor vincit omnia et nos cedamus amori.
Ο έρωτας κατακτά τα πάντα, ας παραδοθούμε σε αυτόν.
Vergilius, Eclogae)
Aquila non captat muscas.
Ο αετός δεν πιάνει μύγες.
(Αγνωστος)
Argentum accepti, dote imperium vendidi.
Δέχθηκα τα χρήματα και εξαιτίας της προίκας έχασα την ελευθερία μου.
Plautus, Asinaria)
Ars longa, vita brevis.
Ο μεν βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρά.
Seneca Philosophus, De brevitate vitae)
At vindicta bonum vita iucundius ipsa.
Μα η εκδίκηση είναι γλυκύτερη από την ίδια τη ζωή.
Juvenalis, Saturae)
Audentes fortuna iuvat.
Η τύχη ευνοεί τους γενναίους
Vergilius, Aenis)
Audiatur et altera pars.
Ας ακουστεί και η άλλη πλευρά.
(Αγνωστος. Cf. Qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit.)
Aurora Musis amica.
Η αυγή είναι φίλη των μουσών.
(Αγνωστος)
Ave, imperator, morituri te salutant.
Χαίρε αυτοκράτορα, οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν.
Suetonius, Vitae Caesarum, Claudius.
Επιστροφή

 
B
Bellaque matribus detestata.
Ο πόλεμος, μισητός από τις μητέρες.
(Horatius, Carmina)
Beneficium accipere libertatem est vendere.
 Η αποδοχή μιας χάρης είναι πώληση της ελευθερίας.
(Publilius Syrus)
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Είναι ανθρώπινο να πίνεις, επομένως ας πιούμε.
(Αγνωστος)
Bibamus, moriendum est.
Ας πιούμε, οθάνατος είναι αναπόφευκτος.
(Seneca Rhetor, Controversiae)
Bis dat qui cito dat.
Το ταχέως διδόμενον, δις δίδεται.
(Publilius Syrus)
Brevis ipsa vita est sed malis fit longior.
Η ζωή μας είναι σύντομη, επιμηκύνεται από τις δυστυχίες.
(Publilius Syrus)
Επιστροφή

 
C
Canis timidus vehementius latrat quam mordet.
Σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει.
(Curtius Rufus)
Carpe diem, quam minimum credula postero!
Να επωφελείσαι της ημέρας, να αφήνεις λίγα για την επόμενη.
(Horatius, Carmina)
Caveat emptor
Ας προσέχει ο αγοραστής.
(Αγνωστος)
Cave canem!
Προσέξτε το σκύλο!
(Inscription at the entry of Roman houses.)
Cedant arma togae.
Ας υποταχτούν τα όπλα στην τήβεννο.
(Cicero, Poetica fragmenta)
Certum est, quia impossibile.
Είναι σίγουρο, γιατί είναι απίθανο.
(Tertullianus, De carne Christi. Αργότερα: Credo, quia absurdum - Το πιστεύω αν και είναι παράλογο)
Cito enim arescit lacrima, praesertim in alienis malis.
Τα δάκρυα στεγνώνουν γρήγορα, ειδικά όταν είναι για τις δυστυχίες των άλλων.
(Cicero, De partitione oratoria)
Cogitationis poenam nemo patitur.
Κανένας δεν πρέπει να τιμωρείται για τις σκέψεις του.
(Corpus Iuris Civilis. Cf. liberae sunt nostrae cogitationes.)
Coniecturalem artem esse medicinam.
Ιατρική είναι η τέχνη της μαντείας.
(Aulus Cornelius Celsus, De medicina)
Consuetudinis magna vis est.
Η δύναμη της συνήθειας είναι μεγάλη
(Cicero, Tusculanae disputationes)
Consuetudo quasi altera natura.
Εξις, δευτέρα φύσις.
(Cicero, De finibus)
Contraria contrariis curantur.
Τα ενάντια τοις εναντίοις θεραπεύονται.
(Hippocrates)
Contumeliam si dices, audies.
Εάν προσβάλλεις, θα προσβληθείς.
(Plautus, Pseudolus)
Corruptissima re publica plurimae leges.
Οσο πιο διεφθαρμένη είναι μία πολιτεία, τόσο πολυάριθμοι είναι οι νόμοι της.
(Tacitus, Annales)
Credo certe ne cras.
Πιστεύω με σιγουριά ότι δεν υπάρχει αύριο.
(Επιγραφή τάφου.)
Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit.
Η αγάπη του πλούτου μεγαλώνει καθώς μεγαλώνει ο πλούτος.
(Juvenalis, Saturae)
Cui peccare licet peccat minus.
Αμαρτάνει λιγότερο αυτός στον οποίο επιτρέπεται η αμαρτία.
(Ovidius, Amores)
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.
Ο καθένας μπορεί να σφάλλει αλλά μόνο ο ανόητος επιμένει στα λάθη του.
(Cicero, Philippicae orationes. Συχνά απαντάται ως errare humanum est, ignoscere divinum.)
Cum tacent, clamant.
Οταν σιωπούν, κραυγάζουν.
(Cicero, In Catalinam)
Επιστροφή

 
D
De gustibus non est disputandum.
Περί ορέξεως ουδείς λόγος.
(Αγνωστος)
Deus ex machina.
Από μηχανής θεός.
Dictum, factum.
ΤΟ είπαμε κι έγινε.
(Terentius, Heautontimorumenos)
Diem perdidi!
Εχασα μία μέρα!
(Suetonius, Vitae Caesarum, Titus. Λόγια του Τίτου όταν περνούσε μία μέρα, χωρίς να κάνει κάποιο καλό.)
Dimidium facti, qui coepit, habet είτε Dimidium facti qui coepit habet.
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.
(Horatius, Epistula)
Docendo discimus.
Μαθαίνουμε διδάσκοντας.
(Seneca Philosophus, homines dum docent discunt .)
Dulce et decorum est pro patria mori.
ΓΛυκό κι ωραίο είναι το να πεθαίνεις για την πατρίδα Πβ εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης.
(Horatius, Carmina)
Dum inter homines sumus, colamus humanitatem.
Οσο είμαστε ανάμεσα σε ανθρώπους, ας παραμείνουμε άνθρωποι.
(Seneca Philosophus, De ira)
Dum spiro, spero.
Οσο αναπνεώ, ελπίζω.
(Cicero, Epistulae ad Atticum)
Επιστροφή

 
E
Ecce homo!
Ιδε ο άνθρωπος!
(Versio Vulgata, Ioh. 19.5)
Epistula non erubescit.
Μία επιστολή δεν κοκκινίζει.
(Cicero, Epistulae ad familiares)
Errare humanum est, ignoscere divinum.
Το αμαρτάνειν ανθρώπινον, το συγχωρειν θείον
(Ιερώνυμος)
Et tu, Brute.
Και σύ Βρούτε.
(Τα λόγια του Ιουλίου Καίσαρα καθώς είδε τον Βρούτο ανάμεσα στους δολοφόνους του.
Exitus acta probat.
Το αποτέλεσμα δικαιώνει τις πράξεις. Πβ Δημοσθένη Ολυνθιακός Ι, 11 -από την τελική έκβαση κρίνονται όλα τα προηγούμενα
(Ovidius, Heroides. Cf. finis coronat opus.)
Ex ungue leonem.
Εξ όνυχος τον λέοντα.(Κρίνουμε ένα σπουδαίο άνθρωπο από μικρό αλλά χαρακτηριστικό σημείο του, όπως διακρίνουμε το λιοντάρι από τα ισχυρά του νύχια
(Αγνωστος)
Επιστροφή

 
F
Faber est suae quisque fortunae.
Κάθε άνθρωπος είναι ο δημιουργός της τύχης του.
(Appius Claudius Caecus)
Factum est illud, fieri infectum non potest.
Ο,τι έγινε, έγινε και να ξεγίνει δεν είναι δυνατό.
(Plautus, Aulularia)
Fama volat.
Η φήμη έχει φτερά.
(Vergilius, Aenis)
Fas est et ab hoste doceri.
Ο καθένας πρέπει να μαθαίνει από τον εχθρό του.
(Ovidius, Metamorphoses)
Favete linguis.
Τιμήστε (την τελετή) με τη σιωπή σας.
(Horatius, Carmina;
Finis coronat opus.
Το τέλος στεφανώνει το έργο.
(Αγνωστος. πβ. exitus acta probat.)
Επιστροφή

 
G
Graeca sunt, non leguntur.
Ελληνικά είναι, δεν διαβάζονται. Μεσαιωνική ρήση των Σχολαστικών οι οποίοι απέφευγαν τα ελληνικά κείμενα.
(Αγνωστος)
Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo.
Η σταγόνα σκέβει το βράχο όχι με τη δύναμη αλλά με τη συχνότητα.
(Ovidius, Ex Ponto)
Επιστροφή

 
H
Hannibal ante portas.
Ο Αννίβας προ των πυλών (για άμεσο κίνδυνο).
(Cicero, Philippicae orationes)
Hic Rhodus, hic salta!
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα!
(Αίσωπος)
Homo homini lupus
Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος
(Plautus, Asinaria.)
Επιστροφή

 
I
Iacta alea est!
Ο κύβος ερρίφθη!
(Ειπώθηκε από τον Ιούλιο Καίσαρα όταν πέρασε τον Ρουβίκωνα -σύμφωνα με τον Σουητώνιο.)
Id certum est quod certum reddi potest.
Σίγουρο είναι αυτό που μπορεί να γίνει σίγουρο.
(Αγνωστος)
Ignorantia juris nocet.
Η άγνοια του νόμου βλάπτει.
(Αγνωστος)
Ille dolet vere, qui sine teste dolet.
Θρηνεί πραγματικά αυτός που θρηνεί χωρίς μάρτυρες.
(Martialis, Epigrammaton liber)
Imitatores, servum pecus!
Μιμητές, τι δουλικό πλήθος!
(Horatius, Epistulae)
Impossibilium nulla obligatio est.
Κανείς δεν έχει υποχρέωση στο αδύνατο.
(Corpus Iuris Civilis: Digesta)
In aere aedificare.
Να χτίζεις παλάτια στον αέρα (πβ. στην άμμο).
(St. Augustine, Confessiones)
Inde ira et lacrimae.
Επομένως οργή και δάκρυα.
(Juvenalis, Saturae)
In dubiis non est agendum.
Σε αμφίβολες περιπτώσεις, δεν θα πρέπει να ενεργείς.
(Αγνωστος)
Iniuria non excusat iniuriam.
Μία αδικία δεν δικαιολογεί δεύτερη.
(Αγνωστος)
Innocue vivite, numen adest.
Ζήστε χωρίς σφάλματα, η θεότητα είναι παρούσα.
(Ovidius, Ars amandi)
In vino veritas
Στο κρασί η αλήθεια
(Αγνωστος)
Invita Minerva.
Αφού άκουσε η Αθηνά. Αλληγορία για εκείνους που στερούνται εξυπνάδας -χωρίς προσόντα.
(Cicero, De officiis)
Ira furor brevis est.
Η οργή είναι παροδική παραφροσύνη.
(Horatius, Epistulae)
Ita diis placuit.
Ουτω τοις θεοίς έδοξεν.
Επιστροφή

 
L
Labor improbus omnia vincit.
Ο υπρβολικός μόχθος νικάει τα πάντα.
(Vergilius, Georgica)
Latet anguis in herba.
Το φίδι κοίτεται στα χόρτα.
(Vergilius, Eclogae)
Leges bonae ex malis moribus procreantur.
Οι καλοί νόμοι προέρχονται από κακά έθιμα.
(Macrobius, Saturnalia)
Libenter homines et id quod volunt, credunt.
Αυτό που εύχονται οι άνθρωποι, τείνουν να το πιστεύουν.
(Julius Caesar, Commentarii de bello Gallico)
Liberae sunt nostrae cogitationes.
Οι σκέψεις μας είναι ελεύθερες.
(Cicero, Pro Milone. Cf. Cogitationis poenam nemo patitur.)
Liber mihi opus est.
Χρειάζομαι ένα βιβλίο.
(Αγνωστος)
Libertas inaestimabilis res est.
Η ελευθερία είναι ανεκτίμητη.
(Corpus Iuris Civilis: Digesta)
Licentia poetica.
Ποιητική αδεία.
(Seneca Philosophus, Quaestiones naturales)
Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla.
Ενας δρόμος ανοίγεται μακρύς με κανονισμούς αλλά σύντομος και αποτελεσματικός με παραδείγματα.
(Seneca Philosophus, Epistulae morales)
Lupus est homo homini.
Ο άνθρωπος είναι λύκος για τον άνθρωπο.
(Plautus, Asinaria)
Επιστροφή

 
M
Magna vis veritatis quae facile se per se ipsa defendat.
Μεγάλη η δύναμη της αλήθειας και εύκολα μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό της με τη δύναμή της.
(Αγνωστος)
Maior e longinquo reverentia.
Ο σεβασμός δημιουργείται με την απόσταση.
(Tacitus, Annales)
Male parta male dilabuntur.
Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα.
(Cicero, Philippicae orationes)
Malum quidem nullum esse sine aliquo bono.
Ουδέν κακόν αμιγές καλού.
(Plinius the Elder, Naturalis historia)
Manus manum lavat.
Το'να χέρι νίβει τ'άλλο.
(Seneca Philosophus, Apocolocyntosis)
Medicus curat, natura sanat.
The physician treats, nature cures.
(Αγνωστος)
Melius frangi quam flecti.
Καλύτερα να σπας παρά να λυγίζεις.
(Αγνωστος)
Mendacem memorem esse oportet.
Ο ψεύτης χρειάζεται καλή μνήμη.
(Quintilianus, De institutione oratoria)
Mendaci homini, ne verum quidem dicenti, credere solemus.
Οι ψεύτες δεν γίνονται πιστευτοί ακόμα κι αν λένε την αλήθεια.
(Cicero, De divitatione)
Mens agitat molem.
Ο νους κινεί την ύλη.
(Vergilius, Aenis)
Mens sana in corpore sano.
Νους υγιής εν σώματι υγιεί..
(Juvenalis, Saturae)
Mirabile visu.
Φρικτό ιδείν.
(Vergilius, Aenis)
Mors ultima ratio.
Ο θάνατος είναι το τελικό αίτιο.
(Horatius, Epistulae)
Multos timere debet, quem multi timent.
Θα πρέπει να φοβάται πολλούς αυτός που τον φοβούνται πολλοί.
(Publilius Syrus, Sententiae. Απαντάται επίσης στον Σενέκα ως  as necesse est multos timeat, quem multi timent)
Multum legendum esse, non multa.
Θα πρέπει να διαβάζει πολύ, όχι πολλά (βιβλία).
(Plinius the Younger; απαντάται και ως  multum non multa)
Επιστροφή

 
N
Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet.
Σε αφορά άμεσα όταν καίγεται το σπίτι του γείτονά σου.
(Horatius, Epistulae)
Navigare necesse est.
Είναι αναγκαίο να πλοηγούμαστε.
(From Plutarchos)
Necessitas non habet legem.
Η αναγκαιότητα δε γνωρίζει νόμους.
(Αγνωστος)
Nec quicquam insipiente fortunato intolerabilius fieri potest.
Τίποτα πιο αβάστακτο από έναν πετυχημένο ανόητο.
(Cicero, De amicitia)
Nemo ante mortem beatus.
Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.
(Ovidius, Metamorphoses)
Nemo nascitur artifex.
Κανείς δε γεννιέται καλλιτέχνης.
(Αγνωστος)
Nemo risum praebuit, qui ex se coepit.
Αυτός που γελά με τον εαυτό του δε γίνεται αντικείμενο κοροιδίας.
(Seneca Philosophus, De providentia)
Nemo sine vitio est.
Ουδείς αναμάρτητος.
(Αγνωστος)
Nervos belli, pecuniam. (Nervus rerum.)
Το νεύρο του πολέμου, τα χρήματα. (Το νεύρο των πραγμάτων.)
(Cicero, Pilippicae orationes)
Nihil agere delectat.
Είναι ευχάριστο να μην κάνεις τίποτα.
(Cicero, De oratore)
Nihil est incertius vulgo.
Τίποτα πιο επισφαλές από την αγάπη του πλήθους.
(Cicero, Pro Murena)
Nihil in hominum genere rarius perfecto oratore inveniri potest.
Τίποτα πιο σπάνιο στην ανθρωπότητα από τον τέλειο αγορητή.
(Cicero, De oratore)
Nihil inimicius quam sibi ipse.
Ο άνθρωπος είναι ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου.
(Cicero, Ad atticum)
Nihil peccat nisi quod nihil peccat.
Το μόνο του ελάττωμα ότι δεν έχει ελαττώματα.
(Plinius the Younger, Epistulae)
Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit.
Κανένα φρούριο δεν είναι τόσο ισχυρό ώστε να μην κατακτείται με το χρήμα.
(Cicero, In Verrem)
Nil admirari.
Μηδένα θαυμάζειν.
(Horatius, Epistulae)
Nil desperandum!
Ποτέ μην απελπίζεσαι!
(Horatius, Carmina)
Noli turbare circulos meos!
Μη μου τους κύκλους τάραττε!
(Αρχιμήδης προς Ρωμάιο στρατιώτη μετά την πτώση των Συρακουσών.)
Nomen et omen.
Ονομα και χρησμός.
(Plautus, Persa)
Non est vivere, sed valere vita est.
Δεν αρκεί να ζεις εάν δεν είσαι υγιής.
(Martialis, Epigrammata)
Non mortem timemus, sed cogitationem mortis.
Δε φοβόμαστε το θάνατο αλλά την σκέψη του θανάτου.
(Seneca Philosophus, Epistulae morales)
Non omne quod licet honestum est.
Καθετί που επιτρέπεται δεν είναι τίμιο.
(Corpus Iuris Civilis: Digesta)
Non omne quod nitet aurum est.
Ο,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.
(Αγνωστος)
Non omnia possumus omnes.
Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα όλοι.
(Vergilius, Eclogae)
Non omnis moriar.
Δεν θα πεθάνω ολόκληρος. (Το έργο μου θα επιζήσει)
(Horatius, Carmina)
Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est.
Φτωχός δεν είναι αυτός που έχει λίγα αλλά αυτός που επιθυμεί περισσότερα.
(Seneca Philosophus, Epistulae morales)
Non scholae sed vitae discimus.
Δε μαθαίνουμε για το σχολείο αλλά για τη ζωή.
(Seneca Philosophus, Epistulae morales)
Non sibi se soli natum meminerit (homo), sed patriae, sed suis. (Aliis, non sibi.)
Ο άνθρωπος θα πρέπει να θυμάται ότι δε γεννιέται για τον εαυτό του αλλά για την πατρίδα του και για την οικογένειά του.
(Cicero, De finibus)
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo.
Δεν ζω για να τρώω αλλά τρώω για να ζω.
(Quintilianus, Instituitio oratoria)
Nosce te ipsum.
Γνώθι σ'αυτόν
(Επιγραφή του ν. Απόλλωνα στους Δελφούς.)
Nuda veritas
Η γυμνή αλήθεια.
(Horatius, Carmina)
Nulla regula sine exceptione.
Κανένας κανόνας χωρίς εξαίρεση.
(Αγνωστος)
Nulla res carius constat quam quae precibus empta est.
Τίποτα πιο ακριβό από αυτό που αγοράστηκε με παρακάλια.
(Seneca Philosophus, De beneficiis)
Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius.
Καθετί που λέγεται έχει ειπωθεί νωρίτερα.
(Terentius, Eunuchus)
Numquam magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.
Κάθε λαμπρό πνεύμα έχει μια δόση τρέλας.
(Seneca Philosophus, De tranquillitate animis)
Numquam non paratus.
Ποτέ απροετοίμαστος.
(Αγνωστος)
Numquam sapiens irascitur.
Ο σοφός άνθρωπος ποτέ δεν οργίζεται.
(Cicero, Pro Murena)
Numquam se minus solum quam cum solus esset.
Ποτέ δεν είσαι τόσο λίγο μόνος όσο όταν είσαι μόνος.
(Cicero, De officiis)
Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus.
Τώρα είναι η ώρα για να πιούμε, τώρα ελευθερώστε τα πόδια να χτυπήσουν τη γη.
(Horatius, Carmina; μετά το θάνατο της Κλεοπάτρας.
Επιστροφή

 
O
Oderint, dum metuant.
Ας με μισούν εφόσον με φοβούνται.
(Suetonius, Vitae Caesarum, Caligula)
Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio. Sed fieri sentio et excrucior.
Μισώ κι αγαπώ. Ισως να με ρωτήσεις γιατί.
Δεν το γνωρίζω. Αλλά το νιώθω, βασανίζομαι που είναι έτσι.

(catullus">Catullus, Carmina)
Odi profanum vulgus et arceo.
Μισώ τον απαίδευτο όχλο, κρατήστε τον μακριά μου.
(Horatius, Carmina)
Oleum et operam perdidi.
Εχασα το λάδι και τον κόπο μου.
(Plautus, Poenulus)
O fortunatam natam me consule Romam!
Τι τυχερή η Ρώμη που γεννήθηκε επί της υπατείας μου!
(Cicero, De consulatu suo)
Omen accipio.
Δέχομαι τον οιωνό.
(Cicero, De divitatione.)
Omnis una manet nox.
Η ίδια νύχτα μας περιμένει όλους.
(Horatius, Carmina)
Omnia mea mecum porto.
Ο,τι μου ανήκει το μεταφέρω μαζί μου.
(Cicero, Paradoxa)
Omnia mutantur, nihil interit.
Ολα μεταβάλλονται, τίποτα δε χάνεται.
(Ovidius, Metamorphoses)
Omnia praeclara rara.
Ολα τα εξαιρετικά πράγματα είναι σπάνια.
(Cicero, De amicitia)
Omnia vincit amor; et nos cedamus amori.
Τα πάντα νικάει ο έρωτας, ας παραδοθούμε σε αυτόν.
(Vergilius, Eclogae)
Omnium rerum principia parva sunt.
Καθετί έχει μία μικρή αρχή.
(Cicero, De finibus)
Optima enim est legum interpres consuetudo.
Η εφαρμογή είναι ο καλύτερος ερμηνευτής του νόμου.
(Corpus Iuris Civilis: Digesta)
O tempora! O mores!
Ω καιροί! ω ήθη!
(Cicero, In Catilinam)
Otium cum dignitate.
ΑΝαπάυσου με σεβασμό.
(Cicero, De oratore)
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura.
Να αναπαύεσαι χωρίς ανάγνωση είναι σα να σε θάβουν ζωντανό.
(Seneca Philosophus, Epistulae morales)
Επιστροφή

 
P
Pacta sunt servanda.
Οι συμφωνίες είναι τηρητέες. πβ Νόμοι του Πλάτωνα 920b-d.
(Cicero, Philippicae Orationes)
Panem et circencses
Αρτον και θεάματα.
(Juvenalis, Saturae)
Pars maior lacrimas ridet et intus habet.
Να χαμογελάς στα δάκρυά σου αλλά να τα έχεις στην καρδιά σου.
(Martialis, Epigrammaton liber)


   


  

 


 

<----- Αρχική

  terracomputerata AT gmail DOT com