Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 


 

Quod bonum, felix faustumque sit!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
A
Abiit, excessit, evasit, erupit.
Εφυγε, διέφυγε και εξαφανίστηκε
Cicero, In Catilinam)
Ab ovo usque ad mala.
Από το αυγό ως το μήλο (από την αρχή ως το τέλος)
Horatius, Ars poetica)
Accipere quam facere praestat injuriam.
Καλύτερα να υπομένεις την αδικία παρά να τη διαπράττεις.
Cicero, Tusculanae disputationes)
Acta est fabula, plaudite!
Τέλος της παράστασης, χειροκροτήστε!
Suetonius, Vitae Caesarum, Divus Augustus.)
Ad Kalendas Graecas.
Στις ελληνικές καλένδες (ανύπαρκτες)
Suetonius, Vitae Caesarum, Divus Augustus. )
Ad nocendum potentes sumus.
Εχουμε τη δύναμη για το κακό.
Seneca Philosophus, De ira)
Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur.
Λέγεται ότι για τον άρρωστο υπάρχει ελπίδα όσο υπάρχει ζωή.
Cicero, Ad Atticum)
Aequam memento rebus in arduis servare mentem.
Να θυμάστε όταν το μονοπάτι της ζωής γίνεται απότομο να διατηρείτε το πνεύμα σας ίσο.
Horatius, Carmina)
Aliena nobis, nostra plus aliis placent.
Μας αρέσουν τα ξένα πράγματα, το ίδιο και των άλλων.
Publilius Syrus)
Aliis si licet, tibi non licet.
Αν και επιτρέπεται στους άλλους δεν επιτρέπεται σε σένα.
Terentius, Heautontimorumenos. Cf. quod licet Iovi, non licet bovi and duo cum faciunt idem, non est idem.)
Amicus certus in re incerta cernitur.
Ο καλός φίλος στις δυσκολίες φαίνεται
(Ennius, quoted by Cicero.)
Amicus curiae
(Αγνωστος)
Amicus verus est rara avis.
Ο καλός φίλος είναι ένα σπάνιο πτηνό.
(Αγνωστος)
Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur.
Επιλέξαμε να αγαπήσουμε, όχι να σταματήσουμε να αγαπάμε.
Publilius Syrus)
Amor et melle et felle est fecundissimus.
Ο έρωτας είναι γεμάτος μέλι και δηλητήριο
Plautus, Cistellaria)
Amor vincit omnia et nos cedamus amori.
Ο έρωτας κατακτά τα πάντα, ας παραδοθούμε σε αυτόν.
Vergilius, Eclogae)
Aquila non captat muscas.
Ο αετός δεν πιάνει μύγες.
(Αγνωστος)
Argentum accepti, dote imperium vendidi.
Δέχθηκα τα χρήματα και εξαιτίας της προίκας έχασα την ελευθερία μου.
Plautus, Asinaria)
Ars longa, vita brevis.
Ο μεν βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρά.
Seneca Philosophus, De brevitate vitae)
At vindicta bonum vita iucundius ipsa.
Μα η εκδίκηση είναι γλυκύτερη από την ίδια τη ζωή.
Juvenalis, Saturae)
Audentes fortuna iuvat.
Η τύχη ευνοεί τους γενναίους
Vergilius, Aenis)
Audiatur et altera pars.
Ας ακουστεί και η άλλη πλευρά.
(Αγνωστος. Cf. Qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit.)
Aurora Musis amica.
Η αυγή είναι φίλη των μουσών.
(Αγνωστος)
Ave, imperator, morituri te salutant.
Χαίρε αυτοκράτορα, οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν.
Suetonius, Vitae Caesarum, Claudius.
Επιστροφή

 
B
Bellaque matribus detestata.
Ο πόλεμος, μισητός από τις μητέρες.
(Horatius, Carmina)
Beneficium accipere libertatem est vendere.
 Η αποδοχή μιας χάρης είναι πώληση της ελευθερίας.
(Publilius Syrus)
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Είναι ανθρώπινο να πίνεις, επομένως ας πιούμε.
(Αγνωστος)
Bibamus, moriendum est.
Ας πιούμε, οθάνατος είναι αναπόφευκτος.
(Seneca Rhetor, Controversiae)
Bis dat qui cito dat.
Το ταχέως διδόμενον, δις δίδεται.
(Publilius Syrus)
Brevis ipsa vita est sed malis fit longior.
Η ζωή μας είναι σύντομη, επιμηκύνεται από τις δυστυχίες.
(Publilius Syrus)
Επιστροφή

 
C
Canis timidus vehementius latrat quam mordet.
Σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει.
(Curtius Rufus)
Carpe diem, quam minimum credula postero!
Να επωφελείσαι της ημέρας, να αφήνεις λίγα για την επόμενη.
(Horatius, Carmina)
Caveat emptor
Ας προσέχει ο αγοραστής.
(Αγνωστος)
Cave canem!
Προσέξτε το σκύλο!
(Inscription at the entry of Roman houses.)
Cedant arma togae.
Ας υποταχτούν τα όπλα στην τήβεννο.
(Cicero, Poetica fragmenta)
Certum est, quia impossibile.
Είναι σίγουρο, γιατί είναι απίθανο.
(Tertullianus, De carne Christi. Αργότερα: Credo, quia absurdum - Το πιστεύω αν και είναι παράλογο)
Cito enim arescit lacrima, praesertim in alienis malis.
Τα δάκρυα στεγνώνουν γρήγορα, ειδικά όταν είναι για τις δυστυχίες των άλλων.
(Cicero, De partitione oratoria)
Cogitationis poenam nemo patitur.
Κανένας δεν πρέπει να τιμωρείται για τις σκέψεις του.
(Corpus Iuris Civilis. Cf. liberae sunt nostrae cogitationes.)
Coniecturalem artem esse medicinam.
Ιατρική είναι η τέχνη της μαντείας.
(Aulus Cornelius Celsus, De medicina)
Consuetudinis magna vis est.
Η δύναμη της συνήθειας είναι μεγάλη
(Cicero, Tusculanae disputationes)
Consuetudo quasi altera natura.
Εξις, δευτέρα φύσις.
(Cicero, De finibus)
Contraria contrariis curantur.
Τα ενάντια τοις εναντίοις θεραπεύονται.
(Hippocrates)
Contumeliam si dices, audies.
Εάν προσβάλλεις, θα προσβληθείς.
(Plautus, Pseudolus)
Corruptissima re publica plurimae leges.
Οσο πιο διεφθαρμένη είναι μία πολιτεία, τόσο πολυάριθμοι είναι οι νόμοι της.
(Tacitus, Annales)
Credo certe ne cras.
Πιστεύω με σιγουριά ότι δεν υπάρχει αύριο.
(Επιγραφή τάφου.)
Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit.
Η αγάπη του πλούτου μεγαλώνει καθώς μεγαλώνει ο πλούτος.
(Juvenalis, Saturae)
Cui peccare licet peccat minus.
Αμαρτάνει λιγότερο αυτός στον οποίο επιτρέπεται η αμαρτία.
(Ovidius, Amores)
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.
Ο καθένας μπορεί να σφάλλει αλλά μόνο ο ανόητος επιμένει στα λάθη του.
(Cicero, Philippicae orationes. Συχνά απαντάται ως errare humanum est, ignoscere divinum.)
Cum tacent, clamant.
Οταν σιωπούν, κραυγάζουν.
(Cicero, In Catalinam)
Επιστροφή

 
D
De gustibus non est disputandum.
Περί ορέξεως ουδείς λόγος.
(Αγνωστος)
Deus ex machina.
Από μηχανής θεός.
Dictum, factum.
ΤΟ είπαμε κι έγινε.
(Terentius, Heautontimorumenos)
Diem perdidi!
Εχασα μία μέρα!
(Suetonius, Vitae Caesarum, Titus. Λόγια του Τίτου όταν περνούσε μία μέρα, χωρίς να κάνει κάποιο καλό.)
Dimidium facti, qui coepit, habet είτε Dimidium facti qui coepit habet.
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.
(Horatius, Epistula)
Docendo discimus.
Μαθαίνουμε διδάσκοντας.
(Seneca Philosophus, homines dum docent discunt .)
Dulce et decorum est pro patria mori.
ΓΛυκό κι ωραίο είναι το να πεθαίνεις για την πατρίδα Πβ εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης.
(Horatius, Carmina)
Dum inter homines sumus, colamus humanitatem.
Οσο είμαστε ανάμεσα σε ανθρώπους, ας παραμείνουμε άνθρωποι.
(Seneca Philosophus, De ira)
Dum spiro, spero.
Οσο αναπνεώ, ελπίζω.
(Cicero, Epistulae ad Atticum)
Επιστροφή

 
E
Ecce homo!
Ιδε ο άνθρωπος!
(Versio Vulgata, Ioh. 19.5)
Epistula non erubescit.
Μία επιστολή δεν κοκκινίζει.
(Cicero, Epistulae ad familiares)
Errare humanum est, ignoscere divinum.
Το αμαρτάνειν ανθρώπινον, το συγχωρειν θείον
(Ιερώνυμος)
Et tu, Brute.
Και σύ Βρούτε.
(Τα λόγια του Ιουλίου Καίσαρα καθώς είδε τον Βρούτο ανάμεσα στους δολοφόνους του.
Exitus acta probat.
Το αποτέλεσμα δικαιώνει τις πράξεις. Πβ Δημοσθένη Ολυνθιακός Ι, 11 -από την τελική έκβαση κρίνονται όλα τα προηγούμενα
(Ovidius, Heroides. Cf. finis coronat opus.)
Ex ungue leonem.
Εξ όνυχος τον λέοντα.(Κρίνουμε ένα σπουδαίο άνθρωπο από μικρό αλλά χαρακτηριστικό σημείο του, όπως διακρίνουμε το λιοντάρι από τα ισχυρά του νύχια
(Αγνωστος)
Επιστροφή

 
F
Faber est suae quisque fortunae.
Κάθε άνθρωπος είναι ο δημιουργός της τύχης του.
(Appius Claudius Caecus)
Factum est illud, fieri infectum non potest.
Ο,τι έγινε, έγινε και να ξεγίνει δεν είναι δυνατό.
(Plautus, Aulularia)
Fama volat.
Η φήμη έχει φτερά.
(Vergilius, Aenis)
Fas est et ab hoste doceri.
Ο καθένας πρέπει να μαθαίνει από τον εχθρό του.
(Ovidius, Metamorphoses)
Favete linguis.
Τιμήστε (την τελετή) με τη σιωπή σας.
(Horatius, Carmina;
Finis coronat opus.
Το τέλος στεφανώνει το έργο.
(Αγνωστος. πβ. exitus acta probat.)
Επιστροφή

 
G
Graeca sunt, non leguntur.
Ελληνικά είναι, δεν διαβάζονται. Μεσαιωνική ρήση των Σχολαστικών οι οποίοι απέφευγαν τα ελληνικά κείμενα.
(Αγνωστος)
Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo.
Η σταγόνα σκέβει το βράχο όχι με τη δύναμη αλλά με τη συχνότητα.
(Ovidius, Ex Ponto)
Επιστροφή

 
H
Hannibal ante portas.
Ο Αννίβας προ των πυλών (για άμεσο κίνδυνο).
(Cicero, Philippicae orationes)
Hic Rhodus, hic salta!
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα!
(Αίσωπος)
Homo homini lupus
Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος
(Plautus, Asinaria.)
Επιστροφή

 
I
Iacta alea est!
Ο κύβος ερρίφθη!
(Ειπώθηκε από τον Ιούλιο Καίσαρα όταν πέρασε τον Ρουβίκωνα -σύμφωνα με τον Σουητώνιο.)
Id certum est quod certum reddi potest.
Σίγουρο είναι αυτό που μπορεί να γίνει σίγουρο.
(Αγνωστος)
Ignorantia juris nocet.
Η άγνοια του νόμου βλάπτει.
(Αγνωστος)
Ille dolet vere, qui sine teste dolet.
Θρηνεί πραγματικά αυτός που θρηνεί χωρίς μάρτυρες.
(Martialis, Epigrammaton liber)
Imitatores, servum pecus!
Μιμητές, τι δουλικό πλήθος!
(Horatius, Epistulae)
Impossibilium nulla obligatio est.
Κανείς δεν έχει υποχρέωση στο αδύνατο.
(Corpus Iuris Civilis: Digesta)
In aere aedificare.
Να χτίζεις παλάτια στον αέρα (πβ. στην άμμο).
(St. Augustine, Confessiones)
Inde ira et lacrimae.
Επομένως οργή και δάκρυα.
(Juvenalis, Saturae)
In dubiis non est agendum.
Σε αμφίβολες περιπτώσεις, δεν θα πρέπει να ενεργείς.
(Αγνωστος)
Iniuria non excusat iniuriam.
Μία αδικία δεν δικαιολογεί δεύτερη.
(Αγνωστος)
Innocue vivite, numen adest.
Ζήστε χωρίς σφάλματα, η θεότητα είναι παρούσα.
(Ovidius, Ars amandi)
In vino veritas
Στο κρασί η αλήθεια
(Αγνωστος)
Invita Minerva.
Αφού άκουσε η Αθηνά. Αλληγορία για εκείνους που στερούνται εξυπνάδας -χωρίς προσόντα.
(Cicero, De officiis)
Ira furor brevis est.
Η οργή είναι παροδική παραφροσύνη.
(Horatius, Epistulae)
Ita diis placuit.
Ουτω τοις θεοίς έδοξεν.
Επιστροφή

 
L
Labor improbus omnia vincit.
Ο υπρβολικός μόχθος νικάει τα πάντα.
(Vergilius, Georgica)
Latet anguis in herba.
Το φίδι κοίτεται στα χόρτα.
(Vergilius, Eclogae)
Leges bonae ex malis moribus procreantur.
Οι καλοί νόμοι προέρχονται από κακά έθιμα.
(Macrobius, Saturnalia)
Libenter homines et id quod volunt, credunt.
Αυτό που εύχονται οι άνθρωποι, τείνουν να το πιστεύουν.
(Julius Caesar, Commentarii de bello Gallico)
Liberae sunt nostrae cogitationes.
Οι σκέψεις μας είναι ελεύθερες.
(Cicero, Pro Milone. Cf. Cogitationis poenam nemo patitur.)
Liber mihi opus est.
Χρειάζομαι ένα βιβλίο.
(Αγνωστος)
Libertas inaestimabilis res est.
Η ελευθερία είναι ανεκτίμητη.
(Corpus Iuris Civilis: Digesta)
Licentia poetica.
Ποιητική αδεία.
(Seneca Philosophus, Quaestiones naturales)
Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla.
Ενας δρόμος ανοίγεται μακρύς με κανονισμούς αλλά σύντομος και αποτελεσματικός με παραδείγματα.
(Seneca Philosophus, Epistulae morales)
Lupus est homo homini.
Ο άνθρωπος είναι λύκος για τον άνθρωπο.
(Plautus, Asinaria)
Επιστροφή

 
M
Magna vis veritatis quae facile se per se ipsa defendat.
Μεγάλη η δύναμη της αλήθειας και εύκολα μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό της με τη δύναμή της.
(Αγνωστος)
Maior e longinquo reverentia.
Ο σεβασμός δημιουργείται με την απόσταση.
(Tacitus, Annales)
Male parta male dilabuntur.
Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα.
(Cicero, Philippicae orationes)
Malum quidem nullum esse sine aliquo bono.
Ουδέν κακόν αμιγές καλού.
(Plinius the Elder, Naturalis historia)
Manus manum lavat.
Το'να χέρι νίβει τ'άλλο.
(Seneca Philosophus, Apocolocyntosis)
Medicus curat, natura sanat.
The physician treats, nature cures.
(Αγνωστος)
Melius frangi quam flecti.
Καλύτερα να σπας παρά να λυγίζεις.
(Αγνωστος)
Mendacem memorem esse oportet.
Ο ψεύτης χρειάζεται καλή μνήμη.
(Quintilianus, De institutione oratoria)
Mendaci homini, ne verum quidem dicenti, credere solemus.
Οι ψεύτες δεν γίνονται πιστευτοί ακόμα κι αν λένε την αλήθεια.
(Cicero, De divitatione)
Mens agitat molem.
Ο νους κινεί την ύλη.
(Vergilius, Aenis)
Mens sana in corpore sano.
Νους υγιής εν σώματι υγιεί..
(Juvenalis, Saturae)
Miserabile visu.
Φρικτό ιδείν.
(Vergilius, Aenis)
Mors ultima ratio.
Ο θάνατος είναι το τελικό αίτιο.
(Horatius, Epistulae)
Multos timere debet, quem multi timent.
Θα πρέπει να φοβάται πολλούς αυτός που τον φοβούνται πολλοί.
(Publilius Syrus, Sententiae. Απαντάται επίσης στον Σενέκα ως  as necesse est multos timeat, quem multi timent)
Multum legendum esse, non multa.
Θα πρέπει να διαβάζει πολύ, όχι πολλά (βιβλία).
(Plinius the Younger; απαντάται και ως  multum non multa)
Επιστροφή

 
N
Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet.
Σε αφορά άμεσα όταν καίγεται το σπίτι του γείτονά σου.
(Horatius, Epistulae)
Navigare necesse est.
Είναι αναγκαίο να πλοηγούμαστε.
(From Plutarchos)
Necessitas non habet legem.
Η αναγκαιότητα δε γνωρίζει νόμους.
(Αγνωστος)
Nec quicquam insipiente fortunato intolerabilius fieri potest.
Τίποτα πιο αβάστακτο από έναν πετυχημένο ανόητο.
(Cicero, De amicitia)
Nemo ante mortem beatus.
Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.
(Ovidius, Metamorphoses)
Nemo nascitur artifex.
Κανείς δε γεννιέται καλλιτέχνης.
(Αγνωστος)
Nemo risum praebuit, qui ex se coepit.
Αυτός που γελά με τον εαυτό του δε γίνεται αντικείμενο κοροιδίας.
(Seneca Philosophus, De providentia)
Nemo sine vitio est.
Ουδείς αναμάρτητος.
(Αγνωστος)
Nervos belli, pecuniam. (Nervus rerum.)
Το νεύρο του πολέμου, τα χρήματα. (Το νεύρο των πραγμάτων.)
(Cicero, Pilippicae orationes)
Nihil agere delectat.
Είναι ευχάριστο να μην κάνεις τίποτα.
(Cicero, De oratore)
Nihil est incertius vulgo.
Τίποτα πιο επισφαλές από την αγάπη του πλήθους.
(Cicero, Pro Murena)
Nihil in hominum genere rarius perfecto oratore inveniri potest.
Τίποτα πιο σπάνιο στην ανθρωπότητα από τον τέλειο αγορητή.
(Cicero, De oratore)
Nihil inimicius quam sibi ipse.
Ο άνθρωπος είναι ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου.
(Cicero, Ad atticum)
Nihil peccat nisi quod nihil peccat.
Το μόνο του ελάττωμα ότι δεν έχει ελαττώματα.
(Plinius the Younger, Epistulae)
Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit.
Κανένα φρούριο δεν είναι τόσο ισχυρό ώστε να μην κατακτείται με το χρήμα.
(Cicero, In Verrem)
Nil admirari.
Μηδένα θαυμάζειν.
(Horatius, Epistulae)
Nil desperandum!
Ποτέ μην απελπίζεσαι!
(Horatius, Carmina)
Noli turbare circulos meos!
Μη μου τους κύκλους τάραττε!
(Αρχιμήδης προς Ρωμάιο στρατιώτη μετά την πτώση των Συρακουσών.)
Nomen et omen.
Ονομα και χρησμός.
(Plautus, Persa)
Non est vivere, sed valere vita est.
Δεν αρκεί να ζεις εάν δεν είσαι υγιής.
(Martialis, Epigrammata)
Non mortem timemus, sed cogitationem mortis.
Δε φοβόμαστε το θάνατο αλλά την σκέψη του θανάτου.
(Seneca Philosophus, Epistulae morales)
Non omne quod licet honestum est.
Καθετί που επιτρέπεται δεν είναι τίμιο.
(Corpus Iuris Civilis: Digesta)
Non omne quod nitet aurum est.
Ο,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.
(Αγνωστος)
Non omnia possumus omnes.
Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα όλοι.
(Vergilius, Eclogae)
Non omnis moriar.
Δεν θα πεθάνω ολόκληρος. (Το έργο μου θα επιζήσει)
(Horatius, Carmina)
Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est.
Φτωχός δεν είναι αυτός που έχει λίγα αλλά αυτός που επιθυμεί περισσότερα.
(Seneca Philosophus, Epistulae morales)
Non scholae sed vitae discimus.
Δε μαθαίνουμε για το σχολείο αλλά για τη ζωή.
(Seneca Philosophus, Epistulae morales)
Non sibi se soli natum meminerit (homo), sed patriae, sed suis. (Aliis, non sibi.)
Ο άνθρωπος θα πρέπει να θυμάται ότι δε γεννιέται για τον εαυτό του αλλά για την πατρίδα του και για την οικογένειά του.
(Cicero, De finibus)
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo.
Δεν ζω για να τρώω αλλά τρώω για να ζω.
(Quintilianus, Instituitio oratoria)
Nosce te ipsum.
Γνώθι σ'αυτόν
(Επιγραφή του ν. Απόλλωνα στους Δελφούς.)
Nuda veritas
Η γυμνή αλήθεια.
(Horatius, Carmina)
Nulla regula sine exceptione.
Κανένας κανόνας χωρίς εξαίρεση.
(Αγνωστος)
Nulla res carius constat quam quae precibus empta est.
Τίποτα πιο ακριβό από αυτό που αγοράστηκε με παρακάλια.
(Seneca Philosophus, De beneficiis)
Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius.
Καθετί που λέγεται έχει ειπωθεί νωρίτερα.
(Terentius, Eunuchus)
Numquam magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.
Κάθε λαμπρό πνεύμα έχει μια δόση τρέλας.
(Seneca Philosophus, De tranquillitate animis)
Numquam non paratus.
Ποτέ απροετοίμαστος.
(Αγνωστος)
Numquam sapiens irascitur.
Ο σοφός άνθρωπος ποτέ δεν οργίζεται.
(Cicero, Pro Murena)
Numquam se minus solum quam cum solus esset.
Ποτέ δεν είσαι τόσο λίγο μόνος όσο όταν είσαι μόνος.
(Cicero, De officiis)
Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus.
Τώρα είναι η ώρα για να πιούμε, τώρα ελευθερώστε τα πόδια να χτυπήσουν τη γη.
(Horatius, Carmina; μετά το θάνατο της Κλεοπάτρας.
Επιστροφή

 
O
Oderint, dum metuant.
Ας με μισούν εφόσον με φοβούνται.
(Suetonius, Vitae Caesarum, Caligula)
Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio. Sed fieri sentio et excrucior.
Μισώ κι αγαπώ. Ισως να με ρωτήσεις γιατί.
Δεν το γνωρίζω. Αλλά το νιώθω, βασανίζομαι που είναι έτσι.

(catullus">Catullus, Carmina)
Odi profanum vulgus et arceo.
Μισώ τον απαίδευτο όχλο, κρατήστε τον μακριά μου.
(Horatius, Carmina)
Oleum et operam perdidi.
Εχασα το λάδι και τον κόπο μου.
(Plautus, Poenulus)
O fortunatam natam me consule Romam!
Τι τυχερή η Ρώμη που γεννήθηκε επί της υπατείας μου!
(Cicero, De consulatu suo)
Omen accipio.
Δέχομαι τον οιωνό.
(Cicero, De divitatione.)
Omnis una manet nox.
Η ίδια νύχτα μας περιμένει όλους.
(Horatius, Carmina)
Omnia mea mecum porto.
Ο,τι μου ανήκει το μεταφέρω μαζί μου.
(Cicero, Paradoxa)
Omnia mutantur, nihil interit.
Ολα μεταβάλλονται, τίποτα δε χάνεται.
(Ovidius, Metamorphoses)
Omnia praeclara rara.
Ολα τα εξαιρετικά πράγματα είναι σπάνια.
(Cicero, De amicitia)
Omnia vincit amor; et nos cedamus amori.
Τα πάντα νικάει ο έρωτας, ας παραδοθούμε σε αυτόν.
(Vergilius, Eclogae)
Omnium rerum principia parva sunt.
Καθετί έχει μία μικρή αρχή.
(Cicero, De finibus)
Optima enim est legum interpres consuetudo.
Η εφαρμογή είναι ο καλύτερος ερμηνευτής του νόμου.
(Corpus Iuris Civilis: Digesta)
O tempora! O mores!
Ω καιροί! ω ήθη!
(Cicero, In Catilinam)
Otium cum dignitate.
ΑΝαπάυσου με σεβασμό.
(Cicero, De oratore)
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura.
Να αναπαύεσαι χωρίς ανάγνωση είναι σα να σε θάβουν ζωντανό.
(Seneca Philosophus, Epistulae morales)
Επιστροφή

 
P
Pacta sunt servanda.
Οι συμφωνίες είναι τηρητέες. πβ Νόμοι του Πλάτωνα 920b-d.
(Cicero, Philippicae Orationes)
Panem et circencses
Αρτον και θεάματα.
(Juvenalis, Saturae)
Pars maior lacrimas ridet et intus habet.
Να χαμογελάς στα δάκρυά σου αλλά να τα έχεις στην καρδιά σου.
(Martialis, Epigrammaton liber)
Per aspera ad astra.
Through difficulties to the stars.
(Origin unknown; seneca">Seneca Philosophus, Hercules)
Pereant, qui ante nos nostra dixerunt!
Damn them, who before us have said what we wanted to say!
(hieron">St. Jerome, In Ecclesiasten commentarius)
Periculum in mora.
Danger in delay
(livius">Livius, Ab urbe condita)
Perierat totus orbis, nisi iram finiret misericordia.
The entire world would have perished unless compassion had limited the hatred.
(rhetor">Seneca Rhetor, Controversiae)
Per tot discrimina rerum tendimus in Latium.
Through so many dangers, we arrived in Latium.
(vergil">Vergilius, Aenis)
Pessimum inimicorum genus, laudantes.
The worst kind of enemies, are those who can praise.
(tacitus">Tacitus, Agricola)
Pisces natare doces.
Μαθαίνεις το ψάρι να κολυμπάει. π.β. έλα παππού μου να σου δείξω τα αμπελοχώραφά σου.
(petr">Petronius Arbiter, Satiricon)
Post hoc, ergo propter hoc.
Μετά από αυτό, άρα ένεκα τούτου.
(Αγνωστος; περιγράφει λάθος στην εξαγωγή συμπεράσματος )
Post festum.
After the feast (i.e. too late)
(Plato, Gorgias)
Potius sero quam numquam.
It's better late than never.
(livius">Livius, Ab urbe condita)
Praeterea censeo Carthaginem esse delendam.
Furthermore, I believe Carthage should be destroyed.
(cato">Cato the Elder. After a journey to Carthage, the Roman senator concluded every speech before the senate with this phrase, no matter the topic of discussion.)
Primum est non nocere.
First of all, do no harm.
(Hippocrates; The maxim has become an ethical guiding principle in medicine.)
Principiis obsta, sero medicina paratur cum mala per longas convaluere moras.
Resist in the beginning; too late is the medicine prepared when evil has grown strong for a long time.
(ovidius">Ovidius, Remedia amoris)
Pro aris et focis.
For house and hearth.
(cicero">Cicero, De natura deorum)
Probae etsi in segetem sunt deteriorem datae fruges, tamen ipsae suaptae enitent. Sententia nova
A good seed, planted even in poor soil, will bear rich fruit by its own nature.
(Accius, Atreus)
Promoveatur ut amoveatur.
Let him be promoted to get him out of the way.
(Αγνωστος)
Pro patria, pro liberis, pro aris atque focis suis certare.
For the country, for freedom, for house and hearth is our fight.
(Sallustius, Bellum Catilinae)
Proximus sum egomet mihi.
I am closest to myself. (Charity begins at home.)
(terent">Terentius, Andria)
Pulvis et umbra sumus.
We are dust and shadow.
(horatius">Horatius, Carmina)
Επιστροφή

 
Q
Qualis pater, talis filius.
Οποιος πατέρας, τέτοιος και ο γιος. Π.β. Κατά μάνα, κατά κύρη...
(Αγνωστος)
Quam bene vivas refert, non quam diu.
The important thing isn't how long you live, but how well you live.
(seneca">Seneca Philosophus, Epistulae morales)
Quam multa non desidero!
How much there is that I do not want!
(cicero">Cicero, Tusculanae disputationes; said to have been exclaimed by Socrates.)
Quandoque bonus dormitat Homerus.
Sometimes, even the good Homer slumbers.
(horatius">Horatius, Ars poetica)
Quem di diligunt adolescens moritur.
He whom the gods love dies young.
(plautus">Plautus, Bacchides)
Quia natura mutari non potest idcirco verae amicitiae sempiternae sunt.
Since nature cannot change, true friendships are eternal.
(horatius">Horatius)
  Qui desiderat pacem, praeparet bellum.
Let him who wishes for peace prepare for war.
(vegetius">Vegetius. Also quoted si vis pacem, para bellum.)
Qui dormit, non peccat.
One who sleeps doesn't sin.
(Αγνωστος)
Quid me nutruit me destruit.
That which nourishes me, destroys me.
(Αγνωστος)
Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur.
Why are you laughing? Change the name and the story is about you.
(horatius">Horatius, Satirae)
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.
Whatever this may be, I fear the Greeks even when they're bringing gifts.
(vergil">Vergilius, Aenis. The priest Laokoon's warning when seeing the Trojan horse.)
Qui genus jactat suum, aliena laudat.
He who boasts of his descent, praises the deeds of another.
(seneca">Seneca Philosophus, Hercules furens)
Qui ignorabat, ignorabitur.
One who is ignorant will remain unnoticed.
(Αγνωστος)
Qui nimium probat, nihil probat.
One who proves too much, proves nothing.
(Αγνωστος)
Quis custodiet ipsos custodes?
Who is to guard the guards themselves?
(juvenalis">Iuvenalis, Saturae)
Qui tacet, consentit
Silence gives consent.
(Αγνωστος)
Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?
Who, what, where, with what, why, how, when?
(Αγνωστος)
  Qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit, haud aequus fuit.
One who passes sentence on something without having heard the other part isn't just, even if the sentence is juste.
(seneca">Seneca Philosophus, Medea. Cf. audiatur et altera pars.)
Quod bonum, felix faustumque sit!
May it be good, fortunate and prosperous!
(Words spoken when the Roman senate opened its session. Quoted by cicero">Cicero in De divitatione)
  Quod licet Iovi, non licet bovi.
What Jupiter may do, the ox may not.
(I.e., what is permitted for a high-ranking person isn't permitted for everybody. Cf. aliis si licet, tibi non licet. and duo cum faciunt idem, non est idem.)
Quod scripsi, scripsi.
What I have written, I have written.
(hier">Versio Vulgata, Ioh. 19.22)
Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
How long now, Catalina, will you abuse our patience?
(cicero">Cicero, In Catilinam. The beginning of Cicero's first speech against Catalina.)
Quot homines, tot sententiae: suus quique mos.
How many men, so many thoughts: everyone has his customs.
(terent">Terentius, Phormio)
Quo vadis, Domine?
Where are you going, Lord?
(Question said to be asked by St. Peter when he, fleeing the Rome and the persecutions of the Christians by emperor Nero, met Jesus at the city gates.)
Επιστροφή

 
R
Relata refero.
I tell what I have been told.
(Herodotos)
Respice post te, mortalem te esse memento.
Look around you, remember that you are mortal.
(According to tert">Tertullianus, words whispered by a slave when his master entered Rome in triumph after winning a battle.)
Rem tene, verba sequentur.
Keep to the subject and the words will follow.
(cato">Cato the Elder, acc. to Iulius Victor)
Rerum concordia discors.
The concord of things through discord.
(horatius">Horatius, Epistulae)
Rerum omnium magister usus.
Experience is teacher of all things.
(caesar">Julius Caesar, Commentarii de bello civili)
Res severa est verum gaudium.
True joy is a serious thing.
(seneca">Seneca Philosophus, Epistulae morales)
Ridentem dicere verum, quid vetat?
What prohibits us to tell the truth laughing (through a joke)?
(horatius">Horatius, Satirae)
Επιστροφή

 
S
Saepe creat molles aspera spina rosas.
Often the prickly thorn produces tender roses
(ovidius">Ovidius)
Salus populi suprema lex esto.
Let the welfare of the people be the supreme law.
(cicero">Cicero, De legibus)
Sapere aude!
Dare to be wise!
(horatius">Horatius, Epistulae)
Sapiens ipse fingit fortunam sibi.
The wise man creates his destiny himself.
(plautus">Plautus, Trinummus)
Satis est potuisse videri.
It is enough to seem to have the power.
(vergil">Vergilius, Eclogae)
Satius est impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnari.
It is better that a crime is left unpunished than that an innocent man is punished.
(Corpus Iuris Civilis: Digesta)
Sat sapienti.
Enough for a wise man.
(plautus">Plautus, Persa)
Secundae res mire sunt vitiis obtentui.
Prosperity has a wonderful way of hiding faults.
(Sallustius, Epistulae ad Caesarem)
Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus.
But meanwhile, the irreplaceable time escapes.
(vergil">Vergilius, Georgica. Usually, you only quote the last three words.)
Semel emissum volat irrevocabile verbum.
Once released, the word flies irrevocably.
(horatius">Horatius, Epistulae)
Semper idem.
Always the same.
(cicero">Cicero, Tusculanae disputationes. Said to have been Xantippa's words about Socrates' facial expression.)
Senectus est natura loquacior.
Old age is talkative by nature.
(cicero">Cicero, De senectute)
Serva me, servabo te.
Save me and I will save you.
(petr">Petronius Arbiter)
Sic erat in fatis.
Thus it was written in destiny.
(ovid">Ovidius, Fasti)
Sic itur ad astra.
Thus, you go to the stars (i.e. gain reputation)
(vergil">Vergilius, Aenis)
Sic volo, sic iubeo.
I want this, I order this.
(juvenalis">Juvenalis, Saturae)
Si dis placet
If it pleases the gods
(Αγνωστος)
Silent enim leges inter arma.
Laws are silent in times of war.
(cicero">Cicero, Pro Milone.)
Si libet, licet.
If it pleases you, it is allowed.
(Scriptores historiae augustae; said to have been the "stepmother" Julia's response when her "stepson" Emperor Carcalla wanted her for his wife.)
Sine ira et studio.
Without anger or bias.
(tacitus">Tacitus, Annales, about his history writing)
Sit venia verbo.
Let the word be allowed. (If I may say so.)
(A rephrasal of venia sit dicto, the said should be allowed; Plinius the Younger, Epistulae.)
Si vis amari, ama.
If you want to be loved, love
(seneca">Seneca Philosophus, Epistulae morales)
  Si vis pacem, para bellum.
If you want peace, prepare for war.
(From vegetius">Vegetius; a version of qui desiderat pacem, praeparet bellum.)
Solitudinem faciunt, pacem appelant.
They made a desert and called it peace.
(tacitus">Tacitus, Agricola)
Spemque metumque inter dubii.
Hover between hope and fear.
(vergil">Vergilius, Aenis)
S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus)
The Senate and the Roman people
(Abbreviation used on banners and the like in ancient Rome to show the world the unity between the Roman people and its rulers. Still officially used in Rome.)
Stat magni nominis umbra.
He stands in the shadow of a great name.
(Lucanus, Pharsalia. Said about Pompey.)
Stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus omnibus est vitae.
The day is decided for each and everyone, the lifespan is short and irreplaceable for everybody.
(vergil">Vergilius, Aenis)
Studium discendi voluntate, quae cogi non potest, constat. Sententia nova
Study depends on the good will of the student, a quality that cannot be secured by compulsion.
(quint">Quintilianus, Institutio oratoria)
Stultum est timere quod vitare non potes.
It is foolish to fear what you cannot avoid.
(syrus">Publilius Syrus)
Summum ius, summa iniuria.
The extreme law is the greatest injustice.
(cicero">Cicero, De officiis)
Suum cuique.
To each and every one his own.
(cicero">Cicero, De officiis)
Suus cuique mos.
Everyone has his customs.
(gellius">Gellius, Noctes Atticae)
Επιστροφή

 
T
Tamdiu discendum est, quamdiu vivas.
We should learn as long as we may live. (We live and learn.)
(seneca">Seneca Philosophus, Epistulae morales)
Tantae molis erat Romanam condere gentem.
So great a burden was it to establish the Roman race.
(vergil">Vergilius, Aeneis)
Tempora quid faciunt.
The times do change.
(martialis">Martialis, Epigrammaton liber)
Tetigisti acu.
You have hit the nail on the head.
(plautus">Plautus, Rudens)
Επιστροφή

 
U
Ubi bene, ibi patria.
Where one is happy, there is one's homeland.
(Pacuvius, Teucer)
Unus multorum.
One of many.
(horatius">Horatius, Satirae)
Unus sed leo.
One, but (it is) a lion.
(Translated from Aesop. The lioness to the vixen who boasted about her having many cubs when the lioness only had one.)
Urbs aeterna.
The eternal city (i.e. Rome)
(Tibullus)
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.
Although the power is lacking, the will is commendable.
(ovidius">Ovidius, Ex Ponto)
Utilius est autem absolvi innocentem quam nocentem causam non dicere.
It is more important that the innocent is acquitted than that the guilty is not brought to justice.
(cicero">Cicero, Pro Roscio Amerino)
Ut saepe summa ingenia in occulto latent.
How often do not the greatest geniuses remain hidden.
(plautus">Plautus, Captivi)
Ut sementem feceris, ita metes.
As you sow, so shall you reap.
(cicero">Cicero, De oratore.)
Επιστροφή

 
V
Vae victis!
Ουαί τοις ηττοιμένοις!
(livius">Livius, Praefatio)
Vare, legiones redde!
Varus, give me back my legions!
(Acc. to suet"> Suetonius, exclaimed by Emperor Augustus when he heard that his governor Quintilius Varus and three entire legions had been killed in an ambush in the Teutoburger Forest.)
Variatio delectat
There's nothing like change!
(cicero">Cicero, De divinatione)
Veni, vidi, vici.
Ηρθα , είδα, νίκησα.
(Η λακωνική ανακοίνωση της νίκης του Ιούλιου Καίσαρα στη Ζήλα της Μ. Ασίας.-δηλώνει τη ραγδαία ταχύτητα της επιτυχίας.
Vera esse facimus nosmet ipsi.
We ourselves create the truth.
(Αγνωστος)
Verba volant, (littera) scripta manet.
Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν.
(Αγνωστος)
Veritas odium parit
Η αλήθεια προκαλεί έχθρα, γεννάει το μίσος.
(Terentius, I, 1, 41)
Vestigia terrent.
The footprints frighten me.
(horatius">Horatius, Epistulae. From a story about a fox who saw footprints lead into, but not out of a lion's den.)
Vestis virum reddit.
The clothes make the man.
(quint">Quintilianus?)
Videant consules ne quid detrimenti capiat respublica.
May the (Roman) consuls see to that no damage comes to the state.
(Phrase that gave the Roman consuls absolute power when the state was in a severe crisis. Quoted by cicero">Cicero in In Catilinam. )
Vide quam mihi persuaserim te me esse alterum.
See, how convinced I am that you are my second self.
(cicero">Cicero, Epistulae ad familiares)
Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis.
You know how to be victorious, Hannibal, but not how to take advantage of victory.
(According to livius">Livius, words said by Hannibal's brother Hasdrubal when Hannibal did not attack Rome immediately after his victory at Cannae.)
Virtus est medium vitiorum.
Virtue is a middle course between vices.
(horatius">Horatius, Epistulae)
Vitiis nemo sine nascitur.
No-one is born without faults.
(horatius">Horatius, Satirae)
Vivere est cogitare.
To live is to think.
(cicero">Cicero, Tusculanae disputationes)
Vox populi, vox Dei.
The voice of the people is the voice of God.
(Translated from Homer, The Odyssey)
Vulnerant omnes, ultima necat.
Ολες τραυματίζουν, η τελευταία σκοτώνει.
(Αναφέρεται στις ώρες. Επιγραφή που συναντάται σε ρολόγια εκκλησιών ή δημοσίων μνημείων.
Επιστροφή


   
  

 


 

<----- Αρχική

  terracomputerata AT gmail DOT com