Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Netdays Europe 2003

 

Το πρόγραμμα Netdays Europe (www.netdayseurope.org) είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προωθεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικά τη μάθηση και επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου.
 
Σκοποί
Το πρόγραμμα Netdays προωθεί την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας (μάθηση μέσω Διαδικτύου, εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω videoconference, χρήση της οπτικοακουστικής τεχνολογίας και των πολυμέσων). Τα πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στις πρωτοβουλίες για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου αρίστης ποιότητας. Επιδιώκει τη δημιουργία μίας πλατφόρμας επικοινωνίας για τους δημιουργούς που ενδιαφέρονται να προβάλλουν τα έργα τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους και να αναπτύξουν διεθνείς δεσμούς για την προώθηση των δραστηριοτήτων τους.

Δράσεις
Το πρόγραμμα Netdays δεν επιχορηγεί τη δημιουργία έργων. Παρέχει μια διάκριση αναγνώρισης (label) που πιστοποιεί την ποιότητα των έργων για την εκπαιδευτική και πολιτιστική τους αρτιότητα. Δημιουργεί ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο και ένα σύνολο δράσεων και προϊόντων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που λειτουργούν ως αξιόπιστες πηγές εκπαίδευσης και διαπολιτισμικής ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρίας. Το δίκτυο αυτό ενισχύει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεργασία ανάμεσα στους δημιουργούς, τους εκπαιδευτές και τη νεολαία. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η αναγνώριση με το σήμα Netdays εξασφαλίζει στα επιμέρους έργα απήχηση, προβολή και συνεργασίες.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά οι συμμετοχές και η ποιότητα των σχεδίων. Η σημασία του προγράμματος Netdays για τις ευκαιρίες διαπολιτισμικής προσέγγισης που προσφέρει, οδήγησε στην επέκταση των συνεργασιών σε όλο τον κόσμο (Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Ισραήλ, Ελβετία, Ταϊβάν κ.α.)
 

Netdays 2003
Το 2003, το πρόγραμμα Netdays Europe έχει θέμα το «Διάλογο μεταξύ των πολιτισμών» με στόχο να προβληθεί η πολιτιστική διαφορετικότητα των χωρών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να ανακαλύψουν, να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν πολιτισμούς και παραδόσεις της χώρας τους και άλλων χωρών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους από 15-25 ετών και μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι οργανισμοί που προωθούν τη δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως σχολεία, κέντρα νεότητας, πανεπιστήμια, ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα κατάρτισης, πολιτιστικοί οργανισμοί, τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.
Το πρόγραμμα κορυφώνεται με την "εβδομάδα Netdays" η οποία πραγματοποιείται μεταξύ 17 και 23 Νοεμβρίου. Η εβδομάδα αυτή διοργανώνεται παράλληλα σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η Ελληνική εβδομάδα Netdays πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο "Ελληνικός κόσμος" του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου παρουσιάστηκαν τα έργα που έλαβαν την ετικέτα Netdays.
 


Επιστροφή στην Ιστορική δημογραφία 
 

 


 

<----- Αρχική 

Δείτε το All different, all equal project

"Labelled" project in the European Commission's Netd@ys Europe 2003 initiative. το οποίο υλοποιήθηκε από  2ο Ενιαίο Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού

Παρουσίαση στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Label επίσης κατέχει το project Πολιτιστική κιβωτός

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com