Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Δραστηριότητες

Το σύνταγμα της Ευρώπης και το πρόγραμμα "Ανοιξη της Ευρώπης"

Το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος εγκρίθηκε από τους 25 επικεφαλής κυβερνήσεων της ΕΕ, τον Ιούνιο του 2004. Υπογράφηκε κατά τη διάρκεια τελετής στη Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου 2004.

Σκοπός του Συντάγματος είναι να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες συνθήκες της ΕΕ και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μίας διευρυμένης Ευρώπης. Ωστόσο, προτού τεθεί σε ισχύ, πρέπει να επικυρωθεί από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους. Η διαδικασία επικύρωσης θα διαρκέσει έως και δύο χρόνια. Σ’ αυτό το διάστημα θα λάβουν χώρα σημαντικές συζητήσεις. Στόχος της Άνοιξης της Ευρώπης 2005 είναι να διδάξει στους νέους Ευρωπαίους το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και να τους δώσει το βήμα για να κάνουν τις φωνές τους ν’ ακουστούν.


Ιδέες διδασκαλίας για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

Εστιάζοντας στα δικαιώματα και στις αξίες 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αξίες στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, επισκεφθείτε τον τομέα ‘Αξίες’ του ιστότοπου της Άνοιξης της Ευρώπης: http://futurum2005.eun.org/ww/en/pub/futurum2005/values.htm 

Απεικόνιση των αξιών

Οι μαθητές παριστάνουν ή σχεδιάζουν μία κατάσταση στην οποία, μία Ευρωπαϊκή αξία είναι είτε σεβαστή είτε όχι. Γίνεται μία συζήτηση για τον λόγο που αυτές οι αξίες πρέπει να διέπονται από κανόνες. Τέλος, συνειδητοποιούν ότι σε κάθε κοινότητα χρειάζονται διαφορετικοί κανόνες και αναζητούν τρόπους βελτίωσης. 

Δραστηριότητες για τις ‘Αξίες’

Ενεργοποιήστε τις αξίες. Για παράδειγμα:
• Μαθητές διδάσκουν μαθητές – την Ημέρα της Άνοιξης μία σχολική τάξη επισκέπτεται μαθητές που νοσηλεύονται και μιλούν για το Σύνταγμα. Η, οργανώστε μία βίντεο-διάσκεψη ή ένα chat μεταξύ σχολείου και νοσοκομείου.
• Αναγνωρίστε τις αξίες στα παραμύθια. Την Ημέρα της Άνοιξης, διαβάστε δημόσια παραμύθια (οι μεγαλύτεροι μαθητές διαβάζουν στους μικρότερους).
• Δημιουργήστε ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την ανεκτικότητα. Για παράδειγμα, μαθητές άλλης εθνικότητας μπορούν να πάρουν συνέντευξη από τις οικογένειές τους ή άλλα μέλη της κοινότητάς τους, προκειμένου να ανακαλύψουν πώς αισθάνονται για την κοινωνία που τους φιλοξενεί.

Το αερόστατο

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ταξινομούν τα δικαιώματα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, επισκεφθείτε τον τομέα Πηγές:
http://futurum2005.eun.org/ww/en/pub/futurum2005/resources.cfm
 Γράφουν 10 Ευρωπαϊκά δικαιώματα σε 10 κάρτες. Έπειτα, φαντάζονται πως πετούν με ένα αερόστατο, το οποίο ξαφνικά αρχίζει να χάνει ύψος. Πρέπει να πετάξουν μία-μία τις κάρτες για να κρατήσουν το αερόστατο στον αέρα. Στο τέλος, τους μένει μόνο μία κάρτα και πρέπει να εξηγήσουν γιατί την κράτησαν. 

Συλλογισμός για τα δικαιώματα

Οι μαθητές συλλογίζονται:

  • Τα δικαιώματα που έχω

  • Τα δικαιώματα που δεν έχω

  • Τα δικαιώματα που δεν θέλω να χάσω

  • Τα δικαιώματα για τα οποία θα πολεμούσα

Αυτό, μπορεί να σχετιστεί με κάθε κοινότητα. 

Αναπαράσταση ή σχεδιασμός της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Οι μαθητές, αναπαριστούν ή σχεδιάζουν εκ περιτροπής μία κατάσταση που συνδέεται με ένα από τα άρθρα της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και οι υπόλοιποι πρέπει να μαντέψουν για ποιο δικαίωμα πρόκειται.

 Παιδική Δουλεία

Οι μαθητές κάνουν έρευνες για την παιδική δουλεία και ανακαλύπτουν πως αυτή διώκεται ποινικά στη χώρα τους. Μπορούν να συζητήσουν με μεγαλύτερους ανθρώπους στην κοινότητά τους. 

Δικαίωμα Ψήφου στις Γυναίκες

Οι μαθητές ανακαλύπτουν πότε επιτράπηκε για πρώτη φορά η ψήφος στις γυναίκες στη χώρα τους και πόσο δύσκολο ήταν γι’ αυτές να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα. Γιατί ήταν τόσο σημαντικό για τις γυναίκες να μπορούν να ψηφίζουν; 

Εστιάζοντας στους κανόνες 

Για να μάθετε περισσότερα για τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρώπη, επισκεφθείτε τον μίνι-ιστότοπο της αναπαράστασης λήψης αποφάσεων: http://futurum2005.eun.org/roleplay

Σύγκριση των κανόνων

Οι μαθητές μπορούν να δουν τους κανόνες των διαφόρων κοινοτήτων και να κάνουν συγκρίσεις (για παράδειγμα, κανόνες που αφορούν στην οικογένεια, κανόνες οδήγησης σε διάφορες χώρες, κάπνισμα σε δημόσιους χώρους). 

Παράβαση κανόνων στον Αθλητισμό

Οι μαθητές παίζουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Για μισή ώρα σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού και για την υπόλοιπη μισή ώρα όχι. Ή, αποφασίζουν πως τα αγόρια θα σέβονται τους κανόνες και τα κορίτσια όχι. Μιλούν για την εμπειρία τους και συζητούν για την αναγκαιότητα των κανόνων. 

Εφεύρεση ενός Παιχνιδιού σε 10 Λεπτά

Οι μαθητές προσπαθούν να σκεφτούν τι είναι αυτό που κάνει διασκεδαστικά τα παιχνίδια. Έπειτα σχεδιάζουν ένα παιχνίδι. Εξηγούν πως παίζεται στην άλλη ομάδα, και παίζουν το παιχνίδι τηρώντας τους κανόνες. Τέλος, συζητούν τι λειτούργησε και τι όχι.

 Ευρωπαϊκοί Κανόνες Για Την Τάξη μας

Οι μαθητές μίας τάξης αποφασίζουν ποιοι είναι οι πιο βασικοί κανόνες για μία αποδοτική μάθηση. Μοιράζονται αυτούς τους κανόνες με μία άλλη ομάδα μαθητών και συντάσσουν ένα κοινό μανιφέστο. 

Αμφισβητούμενα ζητήματα

Οι μαθητές συζητούν για οποιοδήποτε θέμα στο πλαίσιο του ‘υπέρ ή κατά’ (για παράδειγμα, επιτήρηση στις online δραστηριότητες των μαθητών, χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ταυτότητας). 

Εστιάζοντας στην κοινότητα 

Ναυαγοί

Γίνεται ένα ναυάγιο και μόνο λίγοι άνθρωποι επέζησαν. Οι επιζώντες πρέπει να συμφωνήσουν σε ορισμένους κανόνες. Καθένας από αυτούς θα είναι υπεύθυνος για ορισμένες αποστολές. Τέλος, οι μαθητές αναλύουν τον τύπο κοινότητας που δημιούργησαν και αποφασίζουν αν πρόκειται για μία καλή ή όχι κοινότητα. 

Ομάδα Εργασίας Επίλυσης Συγκρούσεων

Οι μαθητές σε ομάδες επινοούν μία σύγκρουση και την αναπαριστούν, ενώ η υπόλοιπη τάξη παρακολουθεί. Αν κάποιος από τους παρατηρητές μπορεί να λύσει το πρόβλημα, παίρνει μέρος στην αναπαράσταση. Οι μαθητές συζητούν αν μία αξία ή ένας κανόνας  προκάλεσε τη σύγκρουση. 

Περιβαλλοντικός Κίνδυνος – Δραστηριότητα Πρόληψης

Οι μαθητές διεξάγουν έρευνα για τις περιβαλλοντικές καταστροφές που έπληξαν την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια (πλημμύρες, προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς, ακραίες θερμοκρασίες το καλοκαίρι ή το χειμώνα, κ.λπ). Συζητούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να αποτραπούν τέτοιες καταστροφές. Βρίσκουν επίσης τρόπους για να βοηθήσουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τι συνέβαινε στη χώρα σας όταν εγκρίθηκε το σύνταγμά σας;

 Οι μαθητές ανακαλύπτουν πότε εγκρίθηκε το εθνικό τους σύνταγμα και ρωτούν τους παλαιότερους πως ήταν η ζωή εκείνη την εποχή. 

Ανταλλαγή Σχολικών Προγραμμάτων

Οι μαθητές από διάφορα σχολεία ανταλλάσσουν πληροφορίες για διάφορα ζητήματα (όπως πότε ξεκίνησαν ή τελείωσαν το σχολείο, διάρκεια των διακοπών, στολές, εγκαταστάσεις σίτισης, διαγωνίσματα, βαθμολόγηση, αθλήματα, διαλείμματα, και διάρκεια και αριθμός μαθημάτων την ημέρα). 

Συμβουλέψτε τον υπουργό παιδείας για την επίτευξη των πέντε ‘Ευρωπαϊκών Βασικών Στόχων για την Εκπαίδευση και τα Συστήματα Κατάρτισης στην Ευρώπη’

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η επίτευξη των στόχων θα μετατρέψει  την Ευρώπη στην πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία γνώσης του κόσμου. 

Οι πέντε βασικοί στόχοι έχουν ως εξής:

 

·         Σε σύγκριση με το ποσοστό του 2000, έως το 2010 όλα τα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν στο μισό το ποσοστό εκείνων που εγκαταλείπουν νωρίτερα το σχολείο,  προκειμένου να επιτευχθεί ένας  μέσος Ευρωπαϊκός όρος της τάξεως του 9% ή και μικρότερος.

 

  • Έως το 2010, όλα τα κράτη μέλη θα έχουν μειώσει στο μισό το επίπεδο της φυλετικής ανισότητας μεταξύ των πτυχιούχων στα μαθηματικά, στις επιστήμες και στην τεχνολογία, ενώ θα εξασφαλίσουν μία σημαντική γενική αύξηση του συνολικού αριθμού των πτυχιούχων σε σχέση με το 2000.

 

  • Έως το 2010,  τα κράτη μέλη θα εξασφαλίσουν πως το μέσο ποσοστό των ατόμων ηλικίας 25 έως 59 ετών στην ΕΕ που έχουν αποφοιτήσει από το λύκειο, θα φτάσει το 80% ή περισσότερο.

 

  • Έως το 2010, το ποσοστό των δεκαπεντάχρονων με δυσκολίες στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στην επιστημονική γνώση, θα μειωθεί τουλάχιστον στο μισό σε κάθε κράτος μέλος.

 

  • Έως το 2010, ο μέσος όρος της συμμετοχής σε μακροχρόνια μάθηση θα είναι τουλάχιστον το 15 % του ενήλικου εργαζόμενου πληθυσμού (ηλικίας 25 έως 64 ετών) και σε καμία χώρα δεν θα είναι χαμηλότερος του 10%.

 

Οι μαθητές απευθύνονται σε έναν ειδικό, στέλνουν επιστολές στις εκπαιδευτικές αρχές, συζητούν με τους καθηγητές ή το διευθυντή τις ιδέες τους και τις προτάσεις τους για την επίτευξη αυτών στόχων.

Προσκεκλημένοι στο σχολείο

Προσκαλέστε κόσμο στο σχολείο σας και οργανώστε μία συζήτηση μαζί τους. Η συζήτηση μπορεί να έχει σχέση με το Σύνταγμα ή με κάποιες πτυχές του Συντάγματος. Προσκεκλημένοι μπορεί να είναι το προσωπικό του σχολείου, εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών αρχών, Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τοπικοί πολιτικοί ή γονείς.

Ελέγξτε εκ των προτέρων τη διαθεσιμότητα του προσκεκλημένου σας. Επιλέξτε θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές και τους προσκεκλημένους, όπως για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, τη διάρθρωση της ΕΕ ή το αντίκτυπο της ΕΕ στην περιφέρειά σας. Οργανώστε μία βίντεο- διάσκεψη ή ένα chat με άλλα σχολεία.

Προτάσεις για το τι να κάνετε κατά τη διάρκεια ή μετά τη δραστηριότητα αναπαράστασης της λήψης αποφάσεων.

Οργανώστε μία ‘ανοιχτή ημέρα’ στο σχολείο και παρουσιάστε τις συνέπειες που έχει η τελική απόφαση της αναπαράστασης για την τοπική σας κοινότητα. Δώστε μία συνέντευξη τύπου όπου, για παράδειγμα, οι αντιπρόσωποι του Κοινοβουλίου των μαθητών, εξηγούν στους δημοσιογράφους πως θα αιτιολογήσουν την απόφαση στους ψηφοφόρους της χώρας τους.

Γράψτε ένα γράμμα στο δήμαρχο ή στον κοινοτάρχη, ζητώντας αλλαγές στο σχολείο σας, στην περιοχή ή στην πόλη σας, βάση της τελικής σας απόφασης. Αφιερώστε μία ημέρα στο σχολείο, στην περιοχή ή στην πόλη σας , και ασχοληθείτε με το θέμα της αναπαράστασής σας. Για παράδειγμα, δημιουργήστε ένα ερωτηματολόγιο που θα απευθύνεται στους μαθητές, στους καθηγητές και στους διευθυντές, σχετικά με τις σκέψεις τους για το θέμα και τις πιθανές συνέπειες,.

Τεκμηριώστε τη διαδικασία: τραβήξτε φωτογραφίες, γυρίστε βίντεο, συντάξτε μία αναφορά σε μορφή κόμικς ή κολάζ και εκθέστε τα στο σχολείο. Συζητήστε το θέμα σας με δύο τάξεις με τις οποίες συνεργάζεστε για την αναπαράσταση μέσω chat ή βίντεο-διάσκεψης, συζητήστε με πολιτικούς ή ειδικούς στο σχολείο σας.

Σκεφτείτε τη γενική επίδραση της τελικής σας απόφασης. Προσκαλέστε έναν πολιτικό ή ένα δικηγόρο για να συζητήσετε τη νομοθεσία που προτείνετε. (Ελέγξτε εκ των προτέρων τη διαθεσιμότητα του προσκεκλημένου σας).

Διαγωνισμοί και παιχνίδια γνώσεων

Προτρέψτε τους μαθητές σας να ετοιμάσουν παιχνίδια γνώσεων σχετικά με το Σύνταγμα ή τις Ευρωπαϊκές αξίες και διαθέστε τα στους ιστότοπους άλλων σχολείων. Διοργανώστε διαγωνισμούς στο σχολείο ή στην πόλη σας, που θα βασίζονται σε ερωτηματολόγια και σχεδιάστε πιστοποιητικά ή το Κύπελλο της Άνοιξης της Ευρώπης με το λογότυπο της Άνοιξης.

Παρουσίαση στο σχολείο

Σκηνοθετήστε μία παρουσίαση ή μία παράσταση, π.χ. ένα έργο ή ένα σκετς, και προσκαλέστε μέλη της κοινότητάς σας. Η παράσταση θα πρέπει να έχει ως θέμα το Σύνταγμα ή την πολιτιστική διαφορετικότητα. Μπορείτε να ερμηνεύσετε τραγούδια και να χορέψετε χορούς διαφόρων Ευρωπαϊκών κρατών απεικονίζοντας τις Ευρωπαϊκές αξίες.

Μπορείτε επίσης να οργανώσετε μία έκθεση με:
• σχέδια, λογότυπα και σύμβολα τα οποία απεικονίζουν αξίες ή θεμελιώδη δικαιώματα
μία παρουσίαση σε PowerPoint για τις Ευρωπαϊκές χώρες
• μία εφημερίδα των μαθητών. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει συνεντεύξεις με άτομα του σχολείου τους, ειδήσεις της Άνοιξης της Ευρώπης ή ανοιξιάτικες ειδήσεις γενικότερα. 
 

 


 

<----- Αρχική

Άνοιξη της Ευρώπης 2004

Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι

Πολιτιστική κιβωτός

Ευρωπαίος γίνεσαι δε γεννιέσαι

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com