Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

 

Ο ρόλος του έργου τέχνης

Το πρόβλημα της υπερβατικής φιλοσοφίας είναι να δείξει πως η εσώτερη αρμονία ανάμεσα στη Φύση και στο Εγώ μπορεί να φανερώνεται στο Εγώ. Αυτό γίνεται κατανοητό μόνο αν ανακαλύψουμε μια "εποπτεία" στην οποία το Εγώ είναι ταυτόχρονα συνειδητό και ασύνειδο. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την καλλιτεχνική δραστηριότητα. Αυτή είναι η μοναδική διεργασία που αρχίζει με την αντίφαση ανάμεσα στο συνειδητό και το ασύνειδο, και λύνει αυτή την αντίφαση αντικειμενοποιώντας την εξελιγμένη μορφή της νόησης σε ένα προϊόν που συνδυάζει ελευθερία και αναγκαιότητα. Η ικανοποίηση που απορρέει από τη διεκπεραίωση αυτής της διεργασίας και η θέαση του αποτελέσματος μας κάνει να αποκτήσουμε συνείδηση της άπειρης αρμονίας ανάμεσα στο Εγώ και τη Φύση. Η τέχνη με το να ενσαρκώνει άπειρες Ιδέες σε πεπερασμένα αντικείμενα, γίνεται η συμβολική παράσταση του Απόλυτου και η βαθύτερη έκφραση του Νου.

 

 


Γραφείο / Αρχείο / Ημερολόγιο / Χειρόγραφα / Βιογραφικά / Σημειώσεις /

Οδηγίες χρήσης

 

<----- Αρχική




 
Επιστροφή στο αρχείο

Πλάτων


Πλωτίνος

Kant

Hegel

Schelling

Schiller

Χειρόγραφο

Ο Κρητικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com