Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Στις ακόλουθες διευθύνσεις θα βρείτε πληροφορίες για τα επιμέρους προγράμματα

COMENIUS

Ο Comenius ήταν φιλόσοφος του 17ου αιώνα από τη Μοραβία, εκτιμούσε ότι το σχολείο έπρεπε να ανοιχτεί στον εξωτερικό κόσμο. Η διεύρυνση των οριζόντων είναι η κύρια πρόκληση της εποχής μας. Η Ευρωπαϊκή συνεργασία φέρνει νέα πνοή στα σχολεία, νέες ιδέες. Προτείνεται η σελίδα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υποβάλλουν προγράμματα όπου αναλύονται οι στόχοι και οι επιμέρους δράσεις του Comenius. Πληροφορίες στη σελίδα του ΥΠΕΠΘ καθώς και στη σελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
 

Σε ένα από τα μηνύματα διαβάζουμε: Looking for Greek partners for a Comenius Language Project
 I teach Ancient Greek in a Spanish High School near to Toledo (Castilla-La Mancha). We are interested in participating in a Linguistic Project. We'd like to have a close collaboration between students and teachers from the two countries during all schoolyear 2004-2005 and to finish with a exchange of students. We can decide together the area in which we'll work. I speak Modern Greek, Italian and little English und French. We are looking forwards to hearing from you
evaclasicas@ozu.es

LINGUA

Κατά μέσο όρο σχεδόν ένας Ευρωπαίος στους δύο αδυνατεί να συνομιλήσει σε άλλη γλώσσα από τη μητρική του. Το πρόγραμμα Lingua έχει στόχο την προαγωγή της διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Lingua.

 


 


 

<----- Αρχική

 

Ευρωπαϊκό σχολικό δίκτυο

Εκδηλώσεις

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Γενικά για την Ε.Ε. 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com