Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Εκδηλώσεις

Η Άνοιξη της Ευρώπης είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (European Schoolnet) που έχει σαν στόχο να οδηγήσει τους νέους της Ευρώπης σε μια συζήτηση και συν-αναζήτηση του μέλλοντος της Ευρώπης ενόψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής κοινότητας. Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν - διαβάστε περισσότερα.


World Summit Event for Schools
" Το παγκόσμιο δικαίωμα στη μάθηση και την ανταλλαγή πληροφοριών"

Η πρώτη παγκόσμια διάσκεψη για την Κοινωνία της Πληροφορίας θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 10 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2003.

Το Cyberschoolbus των Ηνωμένων Εθνών και το Ευρωπαϊκό σχολικό δίκτυο στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2003 οργανώνουν από κοινού μία εκδήλωση για τα σχολεία όλου του κόσμου.  Μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων εκπαιδευτικοί και μαθητές θα εξετάσουν την επίδραση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στα δικαιώματα στη μάθηση και την ανταλλαγή πληροφοριών όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 19 και 26 του Παγκοσμίου Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι μία ευκαιρία για να αναπτυχθούν συνεργασίες με τα σχολεία από όλη την υφήλιο. Το Δεκέμβριο τα εγγεγραμμένα σχολεία θα μπορούν να έλθουν σε επαφή μέσω τηλεδιάσκεψης με τους πολιτικούς αρχηγούς που θα παρευρεθούν στην παγκόσμια διάσκεψη. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες στη σελίδα : http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/wsis/activities.asp


 

<----- Αρχική

 

Ευρωπαϊκό σχολικό δίκτυο

Εκδηλώσεις

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Γενικά για την Ε.Ε.

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com