Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

We invite you extending an olive branch

olive branchOlive is a symbol of peace. Extending an olive branch is a gesture of goodwill and taking into consideration the need of the modern world for friendship, solidarity and cooperation among nations we invite you to take part in Spring Day of Europe.

Schools from all over Europe get together to discuss the values which are more important for the future Europe. Values such as peace, equality, tolerance and democracy.

In ancient Egypt olive was utilized in rituals for its ability to bring together many different peoples, beliefs and values.

Let us remember that the prize for the winners of the Olympic Games was a wreath of wild olive, 'kotinos'. In 2004 Olympic games will be hosted in their birthplace Greece. Olympic ideals can contribute to the creation of a peaceful and better world. Spring day promotes dialog, reconciliation, mutual understanding, solidarity.
Spring day is a performance of all pupils and it aims at emphasizing the significance of respecting co-existence.  Let's build together bridges of understanding.

Spring day


 

 


 

<----- Αρχική
Ιδέες για εφαρμογή

Ευρωπαίος γίνεσαι δε γεννιέσαι


Δείτε τις ελληνικές συμμετοχές του 2003


Invitation


Olive tree as a symbol

  terracomputerata AT gmail DOT com