Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Τα επαγγέλματα στην Ερμούπολη του 1914

Στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου Ερμούπολης του 1914 (εδώ τα πράγματα δεν είναι ανθηρά καθώς αναφέρονται μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και στρατιώτες από 22 ως 93 χρονών!), καταγράφονται τα ονόματα και επαγγέλματα 8,766 εκλογέων, βρήκα εγγεγραμμένους 5 φωτογράφους, 34 τυπογράφους, 3 λιθογράφους, 4 βιβλιοπώλες, 4 ζωγράφους, 3 γλυπτές και 40 μουσικούς.

Τα υπόλοιπα επαγγέλματα των ανδρών εκλογέων είναι τα έξης:

Αγγειοπλάστες 8, Αγωγείς 4, Αδαμαντοπώλες 1, ’εργοι 2, Αιλαξήδες 1, Ακονιστές 2, Αλευροποιοί 3, Αλευροπώλες 9, Αλιείς 70, Αμαξάδες 1, Αμαξηλάτες 34, Ονηλάτες 5, Ανθοπώλες 1, Ανθρακείς 9, Ανθρακοπώλες 10, Απόστρατοι 12, Αργυραμοιβοί 14, Αρμαδούροι 1, Αρτοποιοί 123, Φουρνάρηδες 4, Αρτοπώλες 20, Αρχιτέκτονες 1, Ασβεστοποιοί 11, Αστυφύλακες 3, Χωροφύλακες 6, Ασφαλιστές 1, Αχθοφόροι 172,Βαρελοποιοί 23, Βαστάζοι 55, Βαφείς 46, Βιβλιοδέτες 10, Βιβλιοπώλες 4, Βιομήχανοι 4, Βοσκοί 3, Ποιμένες 5, Βουτσάδες 1, Βυρσοδέψες 434,Γαλακτοπώλες 7, Γεωπόνοι 1, Γεωργοί 125, Γιατροί 39, Οδοντίατροι 4, Γκαζοεργάτες 1, Γλύπτες 3, Γυρολόγοι 11,Δερματέμποροι 2, Δημοσιογράφοι 1, Διανομείς 1, Δημοδιδάσκαλοι 4, Διδάσκαλοι 24, Ελληνοδιδάσκαλοι 6, Διερμηνείς 1, Δικηγόροι 53, Νομικοί 24, Δικτυοποιοί 1, Δύτες 3,Έκφορτωτές 2, Ελαιοχρωματιστές 1, Έμβαλωματήδες 2, Έμποροι 399, Έμπορομεσίτες 9, Έμποροράπτες 8, Ίεροράπτες 2, Ράπτες 85, Εμποροπλοίαρχοι 5, Πλοίαρχοι 56, Εμποροϋπάλληλοι 268, Επιπλοποιοί 13, Επιστάτες 1, Εργάτες 737, Εργάτες θαλάσσης 1, Εργατικοί 120, Εργολάβοι 4, Εργοστασιάρχες 4, Έφαπλωματοποιοί 17, Εφαρμοστές 4,Ζαχαροπλάστες 74, Ζυγιστές 4, Ζυθοπώλες 2, Ζωγράφοι 4, Ζωηλάτες 1, Ζωναροποιοί 2,Ηλεκτρολόγοι 3, Ηλεκτροτεχνίες 2, Ήλεκτροτόρνοι 1,θαλαμηπόλοι 62, θερμαστές 319, Ιδιώτες 3, Ιεροψάλτες 4,Καβηλοποιοί 1, Καγκελαριστές 2, Καδοποιοί 1, Καθαριστές 3, Καθεκλοποιοί 9, Καθηγητές 12, Καθρεπτοποιοί 2, Καλαφάτες 19, Καπνέμποροι 9,Καπνεργάτες 3, Καπνοπώλες 51, Καραγωγείς 7,Κατραμοποιοί 5, Καφεπώλες 181, Κηπουροί 130, Περιβολάρηδες 1, Κηροπλάστες 1, Κηροποιοί 6, Κήρυκες 1, Κιέωτοποιοί 7, Κλειδοποοί 3, Κλητήρες 16, Αστυνομικοί κλητήρες 36, Δικαστικοί κλητήρες 7, Κλωστές 1, Κονιαστές 8, Κοσμηματογράφοι 7, Κουρείς 91, Κρεοπώλες 74, Κτηματίες 18, Κτίστες 112, Κυτιοποιοί 4,Λαμποπώλες 1, Λεβητοποιοί 61, Λεμβούχοι 211, Λεπτουργοί 8, Λιθογράφοι 3, Λιθοκόποι 2, Λιθοξόοι 22, Λιμενοφύλακες 3, Λογιστές 2,Μάγειροι 71, Μαθηματικοί 1, Μακαραδοποιοί 5, Μακαρονοποιοί 8, Μαουνιέρηδες 9, Μαραγκοί 1ί}2, Μαρκουτσοποιοί 3, Μαρμαράδες 7, Μαρμαροκόπτες 3, Μαρμαρουργοί 2, Μαχαιροποιοί 6, Μεσίτες 20, Μεταλλωρύχοι 2, Μεταλλουργοί 5, Μεταπράτες 124, Μηχανικοί 212, Μηχανοτόρνοι 1, Μηχανουργοί 10, Μοδελιστές 2, Μουσικοί 39, Οργανοπαίκτες 1, Μπογιατζήδες 2, Μπουγουρτζήδες 1, Μπουρμουτζήδες 1, Μυλωθροί 6, Μυλοχαράκτες 6,Ναύκληροι 1, Ναυπηγοί 18, Ναυτικοί 661, Ναύτες 2, Ναυτικομεσίτες 2, Νεωκόροι 5, Νηματουργοί 1,Ξενοδόχοι 15, Ξυλέμποροι 16, Ξυλόγλυπτες 5, Ξυλουργοί 151,Οινοπνευματοποιοί 4, Οινοπώλες 104, Όπλοδιορθωτές 2, Οπλοποιοί 1, Όπωροπώλες 141, Λαχανοπώλες 21, Ορειχαλκείς 18, Ορυκτολόγοι 1, Οψοπώλες 70, Ιχθυοπώλες 38,Πακτωτές 4, Παντοπώλες 15, Έδωδιμοπώλες 15, Παραγγελιοδόχοι 7, Πεταλωτήδες 1, Πετροκόποι 15, Πιλοποιοί 7, Πλακουντοποιοί 14, Πλοηγοί 1, Πράκτορες 2, Πράκτορες εφημερίδων 2, Πριονιστές 25, Πρωτοδίκες 1, Πτηνοπώλες 1,Πυροσβέστες 5, Πυροτέχνες 2,Σαθουρατζήδες 1, Σαγματοποιοί 1, Σιγαροποιοί 13, Σιδηρουργοί 140, Σιδηρωτές 1, Σιδηροχύτες 1, Σιταράδες 1, Σιτομέτρες 1, Σκυτοτόμοι 15, Σοβατζήδες 49, Στρατιωτικοί 3, Αξιωματικοί 6, Στρατιώτες 14, Υπαξιωματικοί 1, Ύποκελευστές 1, Δίοποι Β. Ν. 1 Επιλοχίες 1, Λοχίες 1, Συμβολαιογράφοι 5, Συνταξιούχοι 9, Σχοινοποιοί 3, Σχολάρχες 1,Ταπετσιέρηδες 8, Ταχυδρόμοι -ικοί 3, Τέκτονες 5, Τελωνοφύλακες 8, Τεχνίτες 1, Τηλεγραφητές 33, Τοκιστές 9, Τορναδόροι 1, Τορνευτές 5, Τραπέζης διευθυντές 1, Τραπεζίτες 5, Τραπεζομεσίτες 1, Τροφοδότες 3, Τρυπανιστές 3, Τσου6αλεις 3, Τυποβαφείς 44, Τυπογράφοι 34,Υγειονοφυλακες 1, Υδραυλικοί 1, Υδροπώλες 8, Υδροφόροι 15, Ύελοπώλες 2, Υελουργοί 7, Υελοχρωματιστές 1, Υπάλληλοι 586, Δημόσιοι υπάλληλοι 9, Δικαστικοί υπάλληλοι 2, Ταχυδρομικοί υπάλληλοι 3, Τραπέζης υπάλληλοι δ, Υπηρέτες 67, Υποδηματοποιοί 143, Σανδαλοποιοί 147, Υποπρόξενοι 1, Υφαντές 3, Υφαντουργοί 3,Φανοποιοί 47, Φαρμακέμποροι 1, Φαρμακοποιοί 13, Φερετροποιοί 2, Φοιτητές 87, Φοιτητές Νομικής 2, Σπουδαστές 16, Μαθητές 9, Τελειόφοιτοι 1, Τελειόφοιτοι Νομικής 1, Διδάκτορες 4, Διδάκτορες Νομικής 3, Διδάκτορες Φιλολογίας 1, Διδάκτορες Φυσικών Επιστημών 1, Φυστικοπώλες 2, Φωτανάπται 9, Φωτογράφοι 5,Χαλκείς 11, Χαλκοποιοί 3, Χαρτοπώλες 1, Χημικοί 3, Χρυσοχόοι 27, Χρυσωτές 5, Χρωματιστές 27, Χρωματοποιοί 5, Χρωματοπώλες 17, Χύτες 12, ' Ωρολογοποιοί 12, χωρίς δηλωμένο επάγγελμα 40.


Επιστροφή στην Ιστορική δημογραφία 
 

 


 

<----- Αρχική

Απογραφή του 1870

Επίθετα-ηλικίες

Τα επαγγέλματα στην Ερμούπολη το 1914

Τα επαγγέλματα στην ’νω Σύρο

Επαγγέλματα στα χωριά

Εξέλιξη του πληθυσμού

Σχετικές πηγές

Καταγωγή κατοίκων

Αιτίες θανάτου 

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com