Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 


 

Μορφές και αιτίες θανάτου

Αιφνίδιος 1838:1 1854:1 1856:1 1867:1 1868:1 1870:1 1880:1 1888:1 1890:1 1911:1
Τραυματισμός σε μάχη 1823:1 1913:1 1921:1
Νόσος ανίατος 1907:1
Νόσος αργαλέα (;):1
Νόσος θανατηφόρος 1869:1 1877:1
Νόσος οξεία 1854:1 1860:1 1862:1 1863:1 1872:1 1887:1
Νόσος τηξιμελής 1869:1
Νόσος χρονία 1869:1
Νόσος χολερική 1854:1 1872:1 1885:1 1886:1 1888:1
Πνιγμός 1890:1

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΓΕΝΟΣ, ΕΤΟΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
   
1823 39.  
   
1834 53, (Ι).  
   
1837. (Ι).
   
1838 57,48,73. 16.
   
1840.  
   
1841 49,28.  
   
1842 (I).  
   
1843.  
   
1844.  
   
1845. 52.
   
1846 (I). 43,28.
   
1847 75.  
   
1848.  
   
1849 75. 14.
   
1850. 30,21.
   
1851 60,44. 84.
   
1852. (I), (I).
   
1853 65, (Ι). (I).
   
1854 53, 75,20. 59,20,36, (I), (I), (I). (I).
   
1855 (I).  
   
1856 14,56,(Ι). 23,28.
   
1857 54. 15(1).
   
1858 3,(Ι). (Ι).
   
1859 65,11. 59,23.
   
1860 32,17,30. (I).
   
1861 7 μηνών, 90, 58, (Ι). 2, 15,58, (I), (I).
   
1862 45, 90.11, (I), (I), (I). 20,25.
   
1863 77,19, 60. 73,38, 69,72,68,53,77. 70,63,23.
   
1864 88, 67,67. 23, 70,20, (I).
   
1865. 80,17, 22, 52, (1), (I).
   
1866 50,68,85,76,23,74.  
   
1867 3, 67,66, 67, (I). 17,14,14, 25, 3.
   
1868 30,68.  
   
1869 68,29,100,35, (I), (I). 26,60,23.57,62.
   
1870 56, 35, 63, (I), (I). (I).
   
1871 57,68.  
   
1872 45,46,92,78,75,48. 42,100,33.
   
1873 90, 75, (I), (I). 6,11.85.
   
1874 64,55,(Ι),(1). 29.
   
1875 7,49. 20.
   
1876 73 (68), 5,59,46. 7,7.
   
1877 73, 70, 7 μηνών, 1,85,70,70,25.  
   
1878 78,70. 83.
   
1879 77, 28, μακρ. 6ίο, 78,28,27, (I), (I). 22.14,(Ι).
   
1880 46, 66, (I), (I).  
   
1881 1,87,74,(Ι). (I).
   
1882 67, 36,43,4,61,31, (I). 82.
   
1883 72, 55,53, (I),
   
1884 95,71,75, (I). 84, (I),
   
1885 64,82,18,34,(Ι),(Ι). (I).
   
1886 7, 86, 35,13,55, (I). 18,17, 26, 54, (I).
   
1887 42, Α, (I). 19, (I).
   
1888 25, 62, 7, (I), (I), 58,40,17,(Ι),(Ι),(Ι),(Ι).
   
1889 70,59,90,85,(Ι),(Ι), (Ι). 16,36.
   
1890 45, 42, (1), (I). 85.
   
1891 57,66,(Ι), (I).
   
1892 51, (I), (I), (I), (I), (I), (I), (I). 30,56,(Ι).
   
1893 92. 78,70,22,30.
   
1894 67,32,38,45. 58,(Ι),(Ι).
   
1895 25,81.(Ι),(Ί),(Ι). 52, (I), (I).
   
1896 55, 51, 64,48, 50, 68, (I). 6, 85,52, (I).
   
1897 43, (I), (I). 22,11, (I), (I).
   
1898 69,34, 77,94. (I). 54, (I), (I), (I), (I).
   
1899 31,75. (Ι), (I). 65, 29, 29, 70, (I).
   
1900 (I), (I),(I). 50, (I), (1).
   
1901 75, 29, 67, (I). 49, (I).
   
1902 96, (I). (I).
   
1903 53, 55, 50, (I), (I), (I). (Ι),(Ι).(Ι).
   
1904 60, 56, (1), (1), (I), (I), (I). 80. (I).
   
1905 82, 71, (I). 31.
   
1906 87,76.34,(Ι),(Ι),(Ι).  
   
1907 62, 19. (I), (I). 18,9,91,(Ι),(Ι).
   
1908 60,(Ι),(Τ),(Ι). ' 27,54,(Ι),(Ι).
   
1909 82,47, 23,28, 62,53, (I). 56,14.
   
1910 27,11, (Ι), (Ι). 83, 6, (Ι), (Ι), (Ι), (Ι).
   
1911 80, (Ι), (Ι), (Ι), (Ι), (Ι). 23, (Ι), (Ι), (Ι), (Ι), (Ι).
   
1912 26, 54, (Ι), (1), (Ι).  
   
1913 80, (Ι), (Ι), (Ι). (Ι), (Ι).
   
1914 42, (Ι). 19, (Ι).
   
1915 60, 73,68, (Ι), (Ι). (Ι), (Ι), (Ι). (Ι).
   
1916 73,72, (Ι), (Ι), (Ι). 85,78, (Ι), (Ι), (Ι), (Ι), (Ι), (Ι).
   
1917 50,78, 60, 64,78, (I), (I), (I). 57, (I), (I).
   
1918 31, 20, (I), (I), (I). 70, 68, (I), (I), (I), (I), (I), (I).
   
1919 8,52, 84, (I), (I). 22, 81,17, (I), (I), (I).
   
1920 58, (I), (I), (I), (I), (I), (I), (I), (I). 23, (I).
   
1921 (Ι), (Τ). (I). 3, (I), (I).
   
1922 79, (I), (1), (I), (I), (I), (I). (I), (I), (I), (I), (I), (I).
   
1923 70,71.(Ι),(Ι). (Ι), (Ι).
   
1924 61, (I), (I). (I). (I). 80,78, (I).
   
1925 13,49, 66,74, (I), (I), (I), (I). 87, 82.
   
1926 (I), (I). (I), (I), (I), (I), (I).
   
1927 (I), (I), (I), (I), (I), (I). 2, 87, (I), (I), (I).
   
1928 86, 44, (I), (I), (I), (I), (I), (I). 52, (I), (I), (I), (I).
   
1929 (I), (I), (I). 32, (I).
   
1930 54, 58,85, 87, (Ι), (Ϊ), (I), (I), (I), (I), (I),  
(I), (I), (I), (I), (I).  
   
1931 82, (I), (I), (I). (I), (I), (I), (I).
   
1932 79, 65, 66. 39, (I), (I). (I), (I). (I), (I). (I).
   
1933 9, 54,42, (Ι), (Σ), (1), (I), (I), (I), (I), (I). 80, (I), (1), (I). (1).
   
1934 62, 85,78, 50, (I). 65, 73, (I).
   
1935 55, (I), (I), (I), (I), (I), (I). 58,40, (I), (I), (I).
   
1936 58, 3, (Ι), (Τ), (Τ), (I). 80, 85. 45, (I).
   
1937 75,45. (I), (I), (1). 85,8, 80, (I).
   
1938 57, (Ι), (Ι), (Ι), (Ι). 63,73,(Ι).
   
1939 55,19, (I), (I), (I), (I).  
   
1940 74, (I), (I), (I), (I), (I). (I), (I), (I), (I).
   
1941 86,78, 85, 62, (I), (I), (1), (I), (1). (I). (I). 88, 73, (I).
   
1942 51,24, 58,67, 90, (Ι),(Ι),(Ι),(Ι),(1),(1).(Ι). 72, 86, 76, 66, (I), (I), (I).
   
1943 54, 58,24, (I), (I), (I), (I). (I), (I).
   
1944 9μην., 82,21, (I), (I), (I), (I), (I). 59, (I), (I), (I), (I).
   
1945 58, 8Ί, 72, 82. (I). (I), (1), (1).
   
1946 77, 56, (1), (1), (1). (I).
   
1947 72, (I). (I).
   
1948 65, (Ι). 62,76,75.
   
1949 79, (I). (I).
   
1950 75,74,(Ι),(Ι). (Ι).
   
1951 67.  
   
1952 78, (I), (I),  
   
1953 90, 73. 74, (I), (I). 77, (I), (I).
   
1954 87,80, (I), (I), (I). 84, 88, 70, (I), (I).
   
1955 77,85. (I), (I).
   
1956 80,30,54,8 68, 73. (I), (I).
   
1957. 60, 73, 84, 82, (I), (I), (I), (I).
   
1958 31.60. (I), (I), (I).
   
1959 86,42,(Ι),(Ι),(Ι). (Ι).
   
1960 70,75,54,59. 74,54, (I).


Σημ.: Η ένδειξη (Ι) δηλώνει νεκρό με άγνωστη ηλικίαΕπιστροφή στην Ιστορική δημογραφία 
 

 


 

<----- Αρχική
Απογραφή του 1870

Επίθετα-ηλικίες

Τα επαγγέλματα στην Ερμούπολη το 1914

Τα επαγγέλματα στην Άνω Σύρο

Επαγγέλματα στα χωριά

Εξέλιξη του πληθυσμού

Σχετικές πηγές

Καταγωγή κατοίκων

Αιτίες θανάτου 

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com