Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

INTERNET

 Απαντήστε γρήγορα  στις παρακάτω ερωτήσεις : (οι απαντήσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας)

 

1. Μπορεί κανείς ν’ αγοράσει ό,τι θέλει από το διαδίκτυο.

    Σωστό    Λάθος

 

2. Μπορεί κανείς να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη  σ΄ ό,τι βρίσκει  στο διαδίκτυο.

    Σωστό    Λάθος

 

3. Το διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο δίκτυο που ενώνει όλους τους υπολογιστές του κόσμου.

    Σωστό    Λάθος

 

4. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια  και επιστασία για ό,τι βρίσκει κανείς στο διαδίκτυο.

    Σωστό    Λάθος

 

5. Το διαδίκτυο ανήκει σε πλούσιους αμερικάνους τραπεζίτες

    Σωστό    Λάθος

 

6. Μπορεί κανείς εύκολα να δει φωτογραφίες βίας ή ακατάλληλου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

    Σωστό    Λάθος

 

7. Όταν είμαστε στο διαδίκτυο μπορούν άγνωστοι να μάθουν για μας χωρίς να το ξέρουμε.

    Σωστό    Λάθος

 

8. Οι στρατιωτικοί δημιούργησαν το διαδίκτυο.

    Σωστό    Λάθος

 

9.  Όταν συνομιλούμε με αγνώστους στο διαδίκτυο μπορούμε  να κρύψουμε την  ταυτότητα μας

    Σωστό    Λάθος

 

10. Όλος ο κόσμος μπορεί να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο

    Σωστό    Λάθος