Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

 

 Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204
 

κρειττότερόν ἔστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ Πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρκων ἢ καλύπτραν Λατινικήν...

 

Σενάριο διδασκαλίας της Αναστασίας Δασκαλοπούλου

εκπονήθηκε στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Φιλολόγων Β΄επιπέδου 2010


 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (Ομάδα 1)

 

Ερωτήματα :

α) Τι εννοούμε με τον όρο «Σταυροφορίες»;

β) Ποιοι είναι οι Άγιοι Τόποι και ποια η σημασία τους από θρησκευτικής και γεωγραφικής άποψης ;

γ) Ποια ήταν η πορεία των Σταυροφόρων κατά την Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Σταυροφορία;

 

1. Κάντε κλικ στον παρακάτω υπερσύνδεσμο. Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο και διατυπώστε τον ορισμό των σταυροφοριών. Ο ορισμός, για να είναι πλήρης  θα πρέπει να απαντά στα εξής ερωτήματα : τι ήταν, με ποιο σκοπό έγιναν, ποιον αιώνα ξεκίνησαν και μέχρι ποιον αιώνα πραγματοποιήθηκαν, γιατί ονομάστηκαν έτσι.

2. Κάντε κλικ στον παρακάτω υπερσύνδεσμο. Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο και προσδιορίστε ποιες περιοχές περιλαμβάνονται στους Αγίους Τόπους και για ποιους λόγους κατά τη γνώμη σας ήταν σημαντικοί για τους Ευρωπαίους (βλ παράπλευρο χάρτη:"Η Εγγύς Ανατολή το 1135")
"Η Εγγύς Ανατολή το 1135" ανάμεσα στην Πρώτη και στη Δεύτερη Σταυροφορία

 

3. Μελετήστε τους παρακάτω χάρτες (κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα μπορείτε να τον δείτε σε πλήρες μέγεθος) και προσδιορίστε την πορεία των σταυροφόρων για κάθε μία σταυροφορία ξεχωριστά (από πού ξεκινούν, από ποιες πόλεις περνάνε και που καταλήγουν).

 

Χάρτης Σταυροφοριών 1 πλήρες μέγεθος
Χάρτης Σταυροφοριών 2 πλήρες μέγεθος
Χάρτης Δ’ Σταυροφορίας πλήρες μέγεθος

 

  • Α’ Σταυροφορία :
  • Β’ Σταυροφορία :
  • Γ’ Σταυροφορία :
  • Δ’ Σταυροφορία :

4. Αναζητήστε στο διαδίκτυο σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις δύο εικόνες για τις σταυροφορίες πληκτρολογώντας « σταυροφορίες» ή «crusades».

http://images.google.com

www.altavista.com

www.alltheweb.com

www.picsearch.com

[Οι εικόνες θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομα σχόλια/λεζάντες που θα εξηγούν το περιεχόμενο ή την προέλευση τους, αν αυτό είναι δυνατό]


5. Ετοιμάστε μία παρουσίαση για την ολομέλεια η οποία θα περιλαμβάνει 9 διαφάνειες :

            1η  Ορισμός σταυροφοριών και μία εικόνα

            2η Περιοχές που περιλαμβάνονται στους Άγιος Τόπους και χάρτης

            3η Χάρτης Σταυροφοριών

            4η Σημασία Άγιων Τόπων (επιγραμματικά)

            5η Α’ Σταυροφορία (περιοχές)

            6η Β’ Σταυροφορία (περιοχές)

            7η Γ’ Σταυροφορία (περιοχές)

            8η Δ’ Σταυροφορία (περιοχές)

            9η Εικόνα από Σταυροφορίες


 

 

 

Επιστροφή στο σχέδιο μαθήματος

 

Φύλλα εργασίας

 

Ομάδα 1

 

Ομάδα 2

 

Ομάδα 3

 

Ομάδα 4

 

Ομάδα 5

 

Ομάδα 6


 


 


 

<----- Αρχική

 Ιστορία Β΄Λυκείου
Κεντρικό μενού


Σχέδιο μαθήματος

 

Φύλλα εργασίας

 

Ομάδα 1

 

Ομάδα 2

 

Ομάδα 3

 

Ομάδα 4

 

Ομάδα 5

 

Ομάδα 6


 


Κεφάλαιο 2 - Ηράκλειος

3. Ισλάμ

4. Αραβικές κατακτήσεις

5. Εικονομαχία

6. Κοινωνία & Οικονομία

7. Σλάβοι και Βούλγαροι

8. Φράγκοι


Κεφάλαιο 2ο

Ακμή του Βυζ. κράτους

Διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου


Κεφάλαιο 3ο

Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com