Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

 

Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204
 

κρειττότερόν ἔστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ Πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρκων ἢ καλύπτραν Λατινικήν...

 

Σενάριο διδασκαλίας της Αναστασίας Δασκαλοπούλου

εκπονήθηκε στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Φιλολόγων Β΄επιπέδου 2010


 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (Ομάδα 2)

 

Κεντρικά ερωτήματα : α) Ποιοι ήταν οι πραγματικοί λόγοι που προκάλεσαν τις Σταυροφορίες;

β) Ποιες ήταν οι αφορμές για το ξεκίνημά τους;

γ) Ποια επιχειρήματα επικαλέσθηκαν οι εμπνευστές τους για να πείσουν το λαό να πάρει μέρος σ’ αυτές;

  

1. Ανατρέξτε: ι) στο σχολικό σας εγχειρίδιο και διαβάστε προσεκτικά τη σελίδα 67.

ιι) στο σχολικό εγχειρίδιο της Β’ Γυμνασίου (σελ. 59).

                        ιιι) στις προτεινόμενες ιστορικές πηγές (1, 2,3 και 5).

 

Προσπαθήστε να εντοπίσετε και να απαριθμήσετε τους λόγους που προκάλεσαν τις σταυροφορίες. Ποιοι κατά τη γνώμη σας αποτελούν αίτια και ποιοι αφορμές ;

Στη συνέχεια συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Αίτια Αφορμές
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Διαβάστε τις ιστορικές πηγές 3 και 4 και απαριθμήστε τα επιχειρήματα που επικαλείται ο πάπας Ουρβανός Β’.

 

Πηγή 3. Από την προετοιμασία της πρώτης σταυροφορίας

Στις 27 του Νοέμβρη του 1095, δέκατη μέρα της συνόδου του Κλερμόν- Φεράν, ο (πάπας) Ουρβανός Β’ κάλεσε όλη τη χριστιανοσύνη σε συναγερμό, με μιας έκκληση αληθινού ποντίφικα, για την υπεράσπιση της πίστης που την απειλούσε η καινούργια μουσουλμανική εισβολή,  μιαν έκκληση πραγματικού κληρονόμου των Ρωμαίων αυτοκρατόρων για την άμυνα της Δύσης...

... Η κραυγή : «Το θέλει ο Θεός», απάντησε από παντού την προκήρυξη του και επαναλήφθηκε από τον  Ουρβανό, που την έκανε γενικό σύνθημα και ζήτησε  απ’ τους μελλοντικούς στρατιώτες του Χριστού να φέρουν όλοι το σήμα του σταυρού.

 Ρενέ Γκρουσέ, «Ιστορία των Σταυροφοριών», εκδ. Γκοβόστη, μτφρ. Ανδ.Πάγκαλος

 

Πηγή 4. Ο πάπας κηρύσσει τη Σταυροφορία

Γενναιότατοι στρατιώτες... Μην αφήνετε να σας κρατήσει στην πατρίδα ούτε η ιδιοκτησία ούτε η οικογενειακή φροντίδα. Γιατί αυτή η χώρα, πoυ περιβάλλεται από όλες τις μεριές από θάλασσα και οροσειρές, είναι υπερπλήρης από σας. Δεν της περισσεύουν τα πλούτη. Μόλις και μετά βίας μπορεί να θρέψει αυτούς που την καλλιεργούν. Γι' αυτό αλληλοτρώγεστε και σπαράζετε μεταξύ σας. Πάψτε πια τις εχθρότητες, ας σταματήσουν οι διαφωνίες κι ας πάρουν τέλος οι πόλεμοι μεταξύ σας, αφήστε κάθε μίσος και διχογνωμία να κοιμηθούν. Πάρτε το δρόμο για τους Αγίους Τόπους, ελευθερώσετε αυτή τη γη από το γένος του Διαβόλου και υποτάξτε τη σε σας. Η βασιλική πόλη (Ιερουσαλήμ)... είναι τώρα αιχμάλωτη από τους εχθρούς της και έχει υποφέρει τόσο...ώστε να έχει καταργηθεί η λατρεία...Γι' αυτό το λόγο αναλάβετε αυτό το ταξίδι για την άφεση των αμαρτιών σας και εξασφαλίστε την αθάνατη δόξα του Βασιλείου των Ουρανών".

 Από το έργο του ιστορικού Γουλιέλμου αnό την Τύρο Hisforia rerum in partibus fransmarinis ges farum, στο: Se/ecf Documenfs of European Hisfory, έκδ. Laffan, Νέα Υόρκη 1929, 55-56.

 

 

 

 

Επιχειρήματα

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Αναζητήστε στο διαδίκτυο σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις εικόνες για τις σταυροφορίες πληκτρολογώντας « σταυροφορίες» ή «crusades».

http://images.google.com/

www.altavista.com/image/default

www.alltheweb.com/

www.picsearch.com/

 

[Σημ. Προτείνεται το περιεχόμενο των εικόνων να αφορά είτε συγκεντρώσεις Σταυροφόρων είτε την ομιλία του πάπα είτε την πορεία των Σταυροφόρων προς τους Αγίους Τόπους. ]


4.  Ετοιμάστε μία παρουσίαση για την ολομέλεια η οποία θα περιλαμβάνει  τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στους παραπάνω πίνακες (αίτια, αφορμές, επιχειρήματα) καθώς και το οπτικό υλικό που συλλέξατε.

[Οι εικόνες θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομα σχόλια/λεζάντες που θα εξηγούν το περιεχόμενο ή την προέλευση τους, αν αυτό είναι δυνατό]


 

Επιστροφή στο σχέδιο μαθήματος

 

Φύλλα εργασίας

 

Ομάδα 1

 

Ομάδα 2

 

Ομάδα 3

 

Ομάδα 4

 

Ομάδα 5

 

Ομάδα 6

 


 


 

<----- Αρχική

 Ιστορία Β΄Λυκείου
Κεντρικό μενού


Σχέδιο μαθήματος

 

Φύλλα εργασίας

 

Ομάδα 1

 

Ομάδα 2

 

Ομάδα 3

 

Ομάδα 4

 

Ομάδα 5

 

Ομάδα 6


 


Κεφάλαιο 2 - Ηράκλειος

3. Ισλάμ

4. Αραβικές κατακτήσεις

5. Εικονομαχία

6. Κοινωνία & Οικονομία

7. Σλάβοι και Βούλγαροι

8. Φράγκοι


Κεφάλαιο 2ο

Ακμή του Βυζ. κράτους

Διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου


Κεφάλαιο 3ο

Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com