Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

 

 Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204
 

κρειττότερόν ἔστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ Πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρκων ἢ καλύπτραν Λατινικήν...

 

Σενάριο διδασκαλίας της Αναστασίας Δασκαλοπούλου

εκπονήθηκε στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Φιλολόγων Β΄επιπέδου 2010


 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (Ομάδα 4)

  


Κεντρικό
ερώτημα : Ποια αίτια προκάλεσαν τη Δ’ Σταυροφορία;

 

1. Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού «Από το παρόν στο παρελθόν» , εκκινείστε την εφαρμογή προκειμένου να εισέλθετε στο περιβάλλον του λογισμικού.

 

Στόχος σας είναι να  διερευνήσετε  τις υποθέσεις εργασίας  μελετώντας τις ιστορικές διαπιστώσεις των πηγών , που θα βρείτε στα βιβλία της Βιβλιοθήκης, και να διατυπώσετε επιγραμματικά τους πραγματικούς λόγους, για τους οποίους, κατά τη γνώμη σας, οι Σταυροφόροι έφτασαν έξω από τα τείχη της Πόλης και τελικά την κυρίευσαν.

 

2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα ευρήματα της έρευνάς σας .

 

 

 

Αίτια

 

 

 

 

 

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

 

 

3.  Ετοιμάστε μία παρουσίαση για την ολομέλεια η οποία θα περιλαμβάνει  τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στον παραπάνω πίνακα.

[Οι εικόνες θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομα σχόλια/λεζάντες που θα εξηγούν το περιεχόμενο ή την προέλευση τους, αν αυτό είναι δυνατό] 

Επιστροφή στο σχέδιο μαθήματος

 

Φύλλα εργασίας

 

Ομάδα 1

 

Ομάδα 2

 

Ομάδα 3

 

Ομάδα 4

 

Ομάδα 5

 

Ομάδα 6

 

 


 


 

<----- Αρχική

 Ιστορία Β΄Λυκείου
Κεντρικό μενού

Σχέδιο μαθήματος

 

Φύλλα εργασίας

 

Ομάδα 1

 

Ομάδα 2

 

Ομάδα 3

 

Ομάδα 4

 

Ομάδα 5

 

Ομάδα 6


 Κεφάλαιο 2 - Ηράκλειος

3. Ισλάμ

4. Αραβικές κατακτήσεις

5. Εικονομαχία

6. Κοινωνία & Οικονομία

7. Σλάβοι και Βούλγαροι

8. Φράγκοι


Κεφάλαιο 2ο

Ακμή του Βυζ. κράτους

Διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου


Κεφάλαιο 3ο

Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com