Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

 

Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204
 

κρειττότερόν ἔστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ Πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρκων ἢ καλύπτραν Λατινικήν...

 

Σενάριο διδασκαλίας της Αναστασίας Δασκαλοπούλου

εκπονήθηκε στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Φιλολόγων Β΄επιπέδου 2010


 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (Ομάδα 3)

  

Ερωτήματα : α) Ποια ήταν η κατάσταση στο Βυζάντιο πριν τη Δ’ Σταυροφορία;

β) Ποιος ήταν ο εμπνευστής της ;

γ) Ποιο στόχο είχε;

δ) Ποιος ανέλαβε την προετοιμασία της;

ε) Πότε και με ποια αφορμή αποφασίστηκε οι Σταυροφόροι να κατευθυνθούν προς την Κωνσταντινούπολη; 

 

1Ανατρέξτε: ι) στο σχολικό σας εγχειρίδιο και διαβάστε προσεκτικά τη σελίδα 70.

ιι) στην ιστοσελίδα της Βικιπαιδείας

ιιι)
στην Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

     Στη συνέχεια συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

           

 

 

 

Κατάσταση στο Βυζάντιο πριν τη Δ’ Σταυροφορία

 

 

 

 

Εμπνευστής Δ’ Σταυροφορίας

 

 

 

Στόχος Δ’ Σταυροφορίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατεύθυνση Σταυροφόρων προς την Κωνσταντινούπολη

 

 

 

 

 

 

            

Χρόνος

 

 

 

 

Αιτία/Αφορμή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Αναζητήστε στο διαδίκτυο σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις εικόνες για τις σταυροφορίες πληκτρολογώντας « 4η σταυροφορία» ή «4th crusade».

http://images.google.com/

www.altavista.com/image/default

www.alltheweb.com/

www.picsearch.com/


 3.  Ετοιμάστε μία παρουσίαση για την ολομέλεια η οποία θα περιλαμβάνει  τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στον παραπάνω πίνακα καθώς και το οπτικό υλικό που συλλέξατε.

[Οι εικόνες θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομα σχόλια/λεζάντες που θα εξηγούν το περιεχόμενο ή την προέλευση τους, αν αυτό είναι δυνατό] 

Επιστροφή στο σχέδιο μαθήματος

 

Φύλλα εργασίας

 

Ομάδα 1

 

Ομάδα 2

 

Ομάδα 3

 

Ομάδα 4

 

Ομάδα 5

 

Ομάδα 6

 

 


 


 

<----- Αρχική

 Ιστορία Β΄Λυκείου
Κεντρικό μενού


Σχέδιο μαθήματος

 

Φύλλα εργασίας

 

Ομάδα 1

 

Ομάδα 2

 

Ομάδα 3

 

Ομάδα 4

 

Ομάδα 5

 

Ομάδα 6

 


Κεφάλαιο 2 - Ηράκλειος

3. Ισλάμ

4. Αραβικές κατακτήσεις

5. Εικονομαχία

6. Κοινωνία & Οικονομία

7. Σλάβοι και Βούλγαροι

8. Φράγκοι


Κεφάλαιο 2ο

Ακμή του Βυζ. κράτους

Διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου


Κεφάλαιο 3ο

Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com