Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

 

Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204
 

κρειττότερόν ἔστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ Πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρκων ἢ καλύπτραν Λατινικήν...

 

Σενάριο διδασκαλίας της Αναστασίας Δασκαλοπούλου

εκπονήθηκε στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Φιλολόγων Β΄επιπέδου 2010


 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (Ομάδα 5)

  

Κεντρικά ερωτήματα : α) Πώς εκδηλώθηκε η Δ’ Σταυροφορία;

β) Ποιες ήταν οι ενέργειες και ποια η στάση των Σταυροφόρων και των Βυζαντινών κατά τη διάρκεια της Άλωσης; 

 

1.  Ανατρέξτε: ι) στο σχολικό σας εγχειρίδιο και διαβάστε προσεκτικά τη σελίδα 70-1.

ιι) στην ιστοσελίδα της Βικιπαιδείας (από το άρθρο Η πρώτη Άλωση και εξής)

ιιι) στην Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού ( παράγραφοι 3 και 4)

iv) στο απόσπασμα από το έργο του Edwin Pears,  Η Έφοδος, η Κατάληψη και η Λεηλασία της Πόλης

 

Στη συνέχεια συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες :

Α) Χρονολόγιο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης το1204

 

1203

 

 Ιούλιος

 

 

 

1204

 

Ιανουάριος- Φεβρουάριος

 

 

 

Μάρτιος

 

 

 

8 Απριλίου

 

 

 

 

9 Απριλίου

 

 

 

 

10 Απριλίου

 

 

11 Απριλίου

 

 

12 Απριλίου

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Απριλίου

 

Β)

 

Στάση Σταυροφόρων

 

 

 

 

 

 

Στάση Βυζαντινών αυτοκρατόρων

 

 

 

 

 

 

 

Στάση Βυζαντινών αξιωματούχων

 

 

 

 

 

 

 

Στάση βυζαντινού λαού

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Αναζητήστε στο διαδίκτυο σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις εικόνες για την άλωση του 1204,  πληκτρολογώντας « 4η σταυροφορία» ή «4th crusade» ή «άλωση Κωνσταντινούπολης 1204».

http://images.google.com

www.altavista.com/image/default

www.alltheweb.com

www.picsearch.com


3.  Ετοιμάστε μία παρουσίαση για την ολομέλεια η οποία θα περιλαμβάνει  τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στους παραπάνω πίνακες καθώς και το οπτικό υλικό που συλλέξατε.

[Οι εικόνες θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομα σχόλια/λεζάντες που θα εξηγούν το περιεχόμενο ή την προέλευση τους, αν αυτό είναι δυνατό] 

Επιστροφή στο σχέδιο μαθήματος

 

Φύλλα εργασίας

 

Ομάδα 1

 

Ομάδα 2

 

Ομάδα 3

 

Ομάδα 4

 

Ομάδα 5

 

Ομάδα 6

 


 


 

<----- Αρχική

 Ιστορία Β΄Λυκείου
Κεντρικό μενού

Σχέδιο μαθήματος

 

Φύλλα εργασίας

 

Ομάδα 1

 

Ομάδα 2

 

Ομάδα 3

 

Ομάδα 4

 

Ομάδα 5

 

Ομάδα 6


 Κεφάλαιο 2 - Ηράκλειος

3. Ισλάμ

4. Αραβικές κατακτήσεις

5. Εικονομαχία

6. Κοινωνία & Οικονομία

7. Σλάβοι και Βούλγαροι

8. Φράγκοι


Κεφάλαιο 2ο

Ακμή του Βυζ. κράτους

Διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου


Κεφάλαιο 3ο

Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com