Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

 

 Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204

 

κρειττότερόν ἔστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ Πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρκων ἢ καλύπτραν Λατινικήν...

 

Σενάριο διδασκαλίας της Αναστασίας Δασκαλοπούλου

εκπονήθηκε στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Φιλολόγων Β΄επιπέδου 2010


 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 (Ομάδα 6)

  Κεντρικό ερώτημα : Ποιες ήταν οι συνέπειες της άλωσης του 1204;

 

1 Ανατρέξτε: ι) στο σχολικό σας εγχειρίδιο και διαβάστε προσεκτικά τη σελίδα 71.

ιι)
στην ιστοσελίδα της Βικιπαιδείας (υποενότητα Το νέο πολιτικό σκηνικό)

ιιι) στις ιστορικές πηγές της ομάδας σας

ιv) στην ιστοσελίδα της Βικιπαιδείας για την Φραγκοκρατία

v) στο
χάρτη της Βυζ. Αυτοκρατορίας αμέσως μετά την ’λωση του 1204

Κατόπιν συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα :

 

Συνέπειες

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Αναζητήστε στο διαδίκτυο σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις εικόνες από αντικείμενα και έργα τέχνης που μεταφέρθηκαν από την Πόλη στη Δύση μετά την άλωση του 1204.

http://images.google.com

www.altavista.com/image/default

www.alltheweb.com

www.picsearch.com


3.  Ετοιμάστε μία παρουσίαση για την ολομέλεια η οποία θα περιλαμβάνει  τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στον παραπάνω πίνακα καθώς και το οπτικό υλικό που συλλέξατε.

[Οι εικόνες θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομα σχόλια/λεζάντες που θα εξηγούν το περιεχόμενο ή την προέλευση τους, αν αυτό είναι δυνατό]

 


 

Επιστροφή στο σχέδιο μαθήματος

 

Φύλλα εργασίας

 

Ομάδα 1

 

Ομάδα 2

 

Ομάδα 3

 

Ομάδα 4

 

Ομάδα 5

 

Ομάδα 6

 

 


 


 

<----- Αρχική

 Ιστορία Β΄Λυκείου
Κεντρικό μενού

Σχέδιο μαθήματος

 

Φύλλα εργασίας

 

Ομάδα 1

 

Ομάδα 2

 

Ομάδα 3

 

Ομάδα 4

 

Ομάδα 5

 

Ομάδα 6
Κεφάλαιο 2 - Ηράκλειος

3. Ισλάμ

4. Αραβικές κατακτήσεις

5. Εικονομαχία

6. Κοινωνία & Οικονομία

7. Σλάβοι και Βούλγαροι

8. Φράγκοι


Κεφάλαιο 2ο

Ακμή του Βυζ. κράτους

Διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου


Κεφάλαιο 3ο

Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com